Пленумът на съдиите от Върховния административен съд единодушно прие да не сезира Конституционния съд по постъпили жалби на партии и физически лица срещу резултатите от изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г., съобщиха от пресцентъра на съда.

От ВАС отбелязват, че оспорвания на резултатите са били подадени от ВМРО, БНО, "Български съюз за директна демокрация", от "БСП за България", както и от няколко физически лица, сред които и избраната за депутат от Варна Стела Николова.

Пленумът на ВАС е приел и няколко становища по конституционни дела. Според съдиите е недопустимо Народното събрание да изменя текстове от закони преди тяхното обнародване в "Държавен вестник".

Също така, по делото в Конституционния съд за т.нар. кариерни бонуси на членовете на ВСС и Инспектората на ВСС, становището на съдиите от ВАС е, че те са противоконституционни.