Варненка, която е работила в колцентър, е разследвана за киберпрестъпления от германската прокуратура, като в Окръжния съд в морския град вчера бе гледано искането на Берлин българката да бъде екстрадирана. 

Варненският окръжен съд обаче прецени, че преди да вземе решение дали Вероника Й. да бъде предадена в Германия, където се разследва за извършени престъпления, е необходимо да поиска още информация от молещата държава, съобщиха от институцията.

34-годишната жена е привлечена към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група за компютърни престъпления, измами и мошеничество, като нанесените щети са милиони евро.

Европейската заповед за арест за задържането и предаване на Вероника Й. е издадена на 4 юли от Районния съд в германския град Бамберг. Няколко дни по-късно - на 18 юли - жената е задържана във Варна, където живее с малолетното си дете.

В европейската заповед за арест е посочено, че престъпленията са извършени в Берлин, Нюрнберг и други населени места в Германия (местожителство на ощетените лица) от колцентър с офиси в София и Варна. Вероника Й. e обвинена, че през периода 11.01.2019 г до 23.11.2020 г. е работила като т.нар. задържащ агент в колцентъра, който се ръководел от четирима чуждестранни граждани.

Според германските власти, тя и други агенти под фалшива самоличност, се представяли на многобройни клиенти в Германия по телефона и по електронна поща, че работят за няколко онлайн платформи за финансово инвестиране. С неверни твърдения те въвеждали клиентите си в заблуждение и ги подвеждали да инвестират значителни суми пари в различни финансови инструменти.

До юни тази година, Централната служба за борба с киберпрестъпленията в Бавария е получила най- малко 200 сигнала от немскоговорящи жертви на престъпната група. Общата стойност на загубите са над 14 000 000 евро.

Според германската прокуратура, извършените лично от Вероника Й. обаждания и измами, в качеството и́ на агент, са 112 на обща стойност над 2 304 199 евро.

На 21 юли жената беше доведена в Окръжния съд във Варна, за да и́ бъде определена мярка за неотклонение, която да осигури присъствие и́ в делото за нейното предаване. Магистратите прецениха, че най-подходящата мярка спрямо Вероника Й. е подписка. Тя е неосъждана, има висше образование, майка е на малко дете и има постоянен адрес, на който е била открита.

Съдебният състав определи тази мярка и за да не бъдат нарушени правата на малолетното дете, ако бъде отделено от майка си. Посочено беше и заключение на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дело С-261/22. То е образувано по преюдициално запитване, направено от Върховния касационен съд в Италия. В него се иска тълкуване на Рамковото решение за европейската заповед за арест и процедурите за предаване на издирвани лица, които са майки в държавите членки и живеят с ненавършили пълнолетие деца.

В становището се посочва, че следва да се спазва правото на майката да не бъде лишавана от контакти с децата си и да бъде гарантирано, че децата ще получават необходимите майчини и семейни грижи, установени в Конвенцията за правата на детето и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Вчера окръжните магистрати пък заседаваха по искането на германската прокуратура за екстрадиция на варненката. Тричленният съдебен състав също се позова на висящо преюдициално запитване и на заключението на генералния адвокат на СЕС, че следва да има баланс между защитата на интересите на детето от една страна и инструментите за предотвратяване на безнаказаността, залегнали в Рамковото решение за европейската заповед за арест.

Именно нарушаването на висшия интерес на детето е ставал повод за много осъдителни решения спрямо страни-членки на Общността.

В тази връзка, съдът ще изисква информация от германските власти дали те могат да гарантират върховния интерес на детето. Съществува ли възможност участието на Вероника в наказателното производство да се проведе под друга форма - да бъде разпитано у нас или да бъде изпратено там и да участва в процесуалните действия, а след това да бъде върнато обратно в България.

Варненският окръжен съд ще очаква информация и дали ако майката търпи мярка "задържане под стража" в Германия, ще има възможност да не прекъсва контактите с детето си. Отделно се възлага изготвянето на доклад от Агенцията за закрила на детето у нас. Той трябва да установи какви са отношенията на исканото лице с неговото дете, кои са хората, които се грижат за него, каква е семейната среда и условията, в които то живее.

По делото за предаване, Вероника Й. се възползва от правото си да и́ бъде определен адвокат в Германия, който да оказва съдействие на нейните защитници у нас.

Българската държава е получила и гаранции, че ако жената бъде призната за виновна там и бъде наказана с "лишаване от свобода", тя ще може да изтърпи присъдата си у нас.

С оглед необходимостта от време, за да бъде извършен обмен на информация с молещата държава и да бъде осигурена достатъчно информация, на базата на която Варненският окръжен съд да вземе решение, не беше определена следваща дата за съдебно заседание.

На Вероника Й. и́ беше забранено да напуска страната до приключване на производството по нейното предаване.