Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди работна група от 14 магистрати и служители да извърши преглед на действащите в системата на прокуратурата правила за работа по преписки и досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.

Ще се проверят и вътрешноведомствени организационни и методически актове за участието на прокурорите в съдебни производства, изпълнението на правомощията им съобразно Конституцията и законите, както и до съсредоточаването на работата на магистратите върху същинските им прокурорски функции.

От държавното обвинение отбелязват, че целта е да се направи анализ с оглед необходимостта от привеждане на вътрешните актове в прокуратурата в съответствие с актуалната нормативна уредба и със задължителната съдебна практика, включително с решенията на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, както и да се съберат предложения в тази насока.

Работната група трябва да изготви доклад и да предложи мерки за оптимизиране и облекчаване на работата на прокурорите в срок до края на следващия месец.

По-рано Сарафов разпореди да се извърши проверка и на действията по разследване на неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и от членове на Министерския съвет. Проверката ще обхване и дела за престъпления по глава Първа от особената част на Наказателния кодекс - престъпленията против Републиката.