Софийският районен съд реши, че няма причини зам.-министърът на транспорта Ангел Попов да бъде отстранен от длъжност. Искането за това беше внесено от прокуратурата през септември.

Срещу Попов е внесен обвинителен акт за измама от 29 март. В хода на досъдебното производство е установено, че през август 2012 г. в София, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 8000 евро, Попов е въвел собственик на транспортна фирма в заблуждение, че срещу тази сума служители от Министерството ще му уредят управляваната от него фирма да получи допълнително четири броя ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

Документите се ползват за облекчен режим на международен товарен транспорт. Според прокуратурата, настоящето служебно положение на Ангел Попов, на когото е възложено да контролира реда по издаването и условията за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешения, може да създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на истината, поради служебната йерархична зависимост на част от свидетелите по делото от него.

Съдът обаче установи, че по време на деянието, за което е обвинен Попов, той не е заемал държавна длъжност, а е бил в частния бизнес, както и че разследването срещу него се е започнало да се води, когато той вече е заемал поста зам.-министър, но промяна на свидетелски показания не е имало.