Софийска градска прокуратура (СГП) внесе днес в Софийския районен съд (СРС) искане за отстраняване от длъжност на заместник-министъра на транспорта Ангел Попов, съобщиха от държавното обвинение.

Искането е на основание чл. 69 от НПК, в алинея първа на който се казва: "Когато обвиняемият е привлечен за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, съдът може да отстрани обвиняемия от длъжност".

На 29 март 2018 г. срещу Ангел Попов беше внесен обвинителен акт за извършена от него измама - престъпление по чл. 209, ал.1 от НК (Този законов текст постановява: Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до шест години).

Въз основа на внесения от Софийска градска прокуратура обвинителен акт е образувано съдебно производство в Софийски районен съд, насрочено за разпоредително заседание.

В съобщението си прокуратурата отбелязва, че в хода на досъдебното производство е установено, че на неустановена дата през август 2012 г. в София, "с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 8000 евро Попов е възбудил у собственик на транспортна фирма заблуждение, че срещу горепосочената сума служители от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ще му уредят управляваната от него фирма да получи допълнително четири броя ЕКМТ/СЕМТ разрешителни". ЕКМТ/СЕМТ представляват разрешителни за облекчен режим на международен товарен транспорт.

Макар деянието, за което е предаден на съд Попов да е извършено през 2012 г., от новопостъпила информация по делото към момента на Попов е възложен контролът по изпълнение заповедта на министъра за реда по издаването и условията за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешения за транспорт, изтъкват от прокуратурата. Това е послужило за мотив държавното обвинение да поиска отстраняването на Попов от длъжност.

В чл. 69 от НПК пише още, че "когато отпадне нуждата от взетата мярка в досъдебното производство, отстраняването от длъжност се отменя от прокурора или по искане на обвиняемия или неговия защитник от съда ...".