Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предлага на Пленума на ВСС да открие процедура за избор на главен прокурор. Това реши колегията на днешното си заседание.

Оттам предлагат още Пленумът да приеме времеви график за провеждане на процедурата по избора. Точката ще бъде внесена за разглеждане на утрешното заседание на ВСС.

На 12 юни Пленумът на ВСС гласува да освободи предсрочно от длъжност главния прокурор Иван Гешев по предложение, направено от четирима членове на Прокурорската колегия заради изказване, което накърнява престижа на съдебната власт. Това стана с подкрепата на 16 членове на съвета, против гласуваха четирима.

При предсрочното освобождаване на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и на главния прокурор, ВСС има 7-дневен срок, за да открие нова процедура за избор.

Предложения за кандидатури за главен прокурор могат да правят не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, както и министърът на правосъдието в четирите поредни заседания, следващи заседанието, на което е прието решение за откриване на процедурата.

Заради това в хронограмата са заложени датите 29 юни, 6 юли, 13 юли и 20 юли, на които ще има заседания на Пленума на ВСС и ще се обявяват евентуални кандидатури за главен прокурор, съобщи "Лекс"

До 3 август ще се предоставят концепции, а на 19 септември ще бъдат изготвени докладите за професионалните и нравствените качества на кандидатите.

Според хронограмата на 26 октомври ще се проведе самият избор за главен прокурор.

Финалното решение за откриване на процедурата е на Пленума на ВСС. Според някои кадровици обаче развитието ѝ зависи от Конституционния съд. Очаква се във вторник той да се произнесе по допустимостта на искането на бившия главен прокурор Иван Гешев за обявяване за противоконституционни на редица разпоредби в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани от една страна с механизма за разследване на обвинител №1 и заместниците му, а от друга и по текстовете в Закона за съдебната власт, с които беше намалено мнозинство за избор и освобождаване на главен прокурор, както и за избор на нов състав на ВСС.

Според членове на съвета, ако КС допусне до разглеждане разпоредбите, според които обвинител №1 се избира с 13 гласа, вместо с досегашните 17, и изискването в тримесечен срок да бъде избран нов състав на ВСС, Пленумът задължително трябва да спре процедурата за избор на нов главен прокурор на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ("Административният орган спира производството когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон").

Така очакванията са утре кадровиците да обсъдят този въпрос, както и да отговорят на питането на министъра на правосъдието кой е компетентният орган, който определя и.ф. главен прокурор - Прокурорската колегия или ВСС.