Окръжната прокуратура в Благоевград привлече като обвиняеми бившия министър на икономиката Александър Манолев и Ана Димитрова за престъпление, засягащо финансовите интереси на Европейския съюз, извършено от двамата в съучастие и при условията на продължавано престъпление, съобщиха от държавното обвинение.

Двамата са обвинени за това, че в периода от началото на месец януари 2013 г. до 14 октомври 2015 г. в София, Сандански и Благоевград, в съучастие - Манолев като подбудител и помагач, а Ана Димитрова в качеството й на търговец - ЕТ „Агротрейд - Ана Димитрова", като извършител, са представили пред Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция „Земеделие“ и Дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони“, Отдел „РРА“ неверни сведения в заявление за подпомагане за изграждане на жилищна сграда за гости в местността „Чинар куши“, землището на Сандански и приложени към него документи и в заявка за плащане от 14.10.2015 г. и приложени към нея документи.

Неверните сведения са представени, за да получи фирмата „Агротрейд - Ана Димитрова“ средства от фондове, принадлежащи на ЕС – „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“ в размер на 391 160 лева.

На Ана Димитрова е взета мярка за неотклонение гаранция в пари в размер на 2000 лева, а на Александър Манолев – гаранция в размер на 100 000 лева.

Продължават действията по събиране на доказателства, разпити на свидетели и назначаване на експертизи.

От Държавен фонд "Земеделие" са изискани и получени и всички други заявления за директни плащания от ЕТ „Агротрейд - Ана Димитрова“, финансирани със средства на Европейския съюз. Получените субсидии, както и декларираните данни по тях също са предмет на разследване.