Заместник главният прокурор Мария Павлова е внесла предложение до Висшия съдебен съвет за дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на административния ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова, съобщават от обвинението.

Оттам обясняват, че предложението е изготвено въз основа на доклад от тематична ревизия на работата по организацията, ръководството и контрола на дейността на СРП в периода 01.01.2022 г. - 31.07.2023 г., назначена със заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов на 07.08.2023 г.

Екип от прокурори от Върховна касационна прокуратура е извършил 58 проверки на прокурори от СРП. Констатирани са данни за неритмичност и/или неупражнен ефективен надзор над наблюдаващите прокурори, а по част от досъдебните производства - данни за дисциплинарни нарушения или нарушения на организацията на работата.

Само в два от случаите Невена Зартова е упражнила правомощията си за ангажиране на дисциплинарна отговорност на подчинените й заради пропуски в работата, добавят от прокуратурата.

В предложението се посочва, че липсата на адекватна реакция в тези случаи от страна на административния ръководител на СРП засилва недоволството на гражданите и се отразява негативно върху престижа на съдебната власт.

Един от примерите за липса на организация и ефективен контрол е досъдебно производство срещу обвиняемия Чавдар Бояджиев от софийското село Лозен, водено за причиняване на смърт по непредпазливост на млада жена през април 2022 г. Проверката бе образувана, след като Чавдар Бояджиев бе привлечен като обвиняем за две убийства, извършени в началото на август 2023 г.

При инспекцията е констатирана още липса на мотивираност при разпределението на преписки и досъдебни производства, отклонение от правилата за разпределение на принципа на случайния подбор и неравномерна натовареност на прокурорите от отдел "Специализиран" в сравнение с други отдели в СРП.

Проверени са и досъдебните производства, по които прокурор Зартова е осъществявала ръководство и надзор. Заключенията на ревизиращия екип са, че разследванията не са провеждани ритмично, в някои случаи е имало бездействие, постановления за удължаване на законоустановения срок от упълномощени от нея заместник районни прокурори в СРП, което се явява в противоречие със закона.

В резултат на това част от разследванията не са приключили в разумен срок. Констатирана е и липса на ефективен контрол по отношение на спрените досъдебни производства.

С оглед констатациите от проверката заместник главният прокурор Мария Павлова предлага Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Невена Зартова по Закона за съдебната власт заради допуснати от нея нарушения и неизпълнение на служебни задължения, добавят от обвинението. 

В началото на август тази година Борислав Сарафов призова Зартова сама да подаде своята оставка, като повод за това искане на изпълняващия функциите главен прокурор дойде именно заради случая в село Лозен.

Шефката на Софийската районна прокуратура обаче заяви, че няма да подаде оставка.

"Нито Законът за съдебната власт, нито който и да е друг закон, ми дават право да нареждам на прокурор от СРП извършването на каквито и да било действия по конкретно дело, наблюдавано от този прокурор. Аз считам, че подобно мое нареждане би представлявало престъпление, а именно - упражняване на административно влияние от мен като административен ръководител върху наблюдаващия прокурор. Какво е законовото основание за исканата ми оставка - не зная, защото не съм имала разговор с и.д. главен прокурор г-н Сарафов преди публикацията за искането на моята оставка", посочи тогава магистратът в телевизионно интервю.