Изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов разпореди извършването на пълна проверка на работата на административния ръководител на Районна прокуратура-София Невена Зартова по организацията и ръководството на дейността на СРП в периода от 1 януари 2022 до 31 юли 203 година, съобщиха от държавното обвинение.

Проверката е в изпълнение на основната цел на контролната дейност на прокуратурата за обезпечаване на точното и еднакво прилагане на закона.

Инспекцията ще обхване дейността на районния прокурор на София Невена Зартова, както по организация, ръководство и контрол на дейността на СРП, така също и по осъществяване на контрол за спазване на сроковете за извършване на разследванията и при упражняването на правомощията, свързани с реализиране на дисциплинарна отговорност на прокурорите по постъпили жалби и сигнали; внесените предложения в Прокурорската колегия на ВСС за налагане на дисциплинарни наказания; предприети действия за вземане на мерки за процесуална принуда спрямо обвиняеми лица; срочното приключване на делата, осъществения контрол за това и др.

В рамките на проверката ще бъде инспектирана работата на Зартова и в качеството й на наблюдаващ прокурор по преписки и досъдебни производства, в това число и срочност на разследванията, ритмичност на действията и др.

Със същата заповед главният прокурор е разпоредил проверка на работата и на прокурора от Софийската районна прокуратура Радослава Каназирева, която е била наблюдаващ прокурор по досъдебното производство за причиняване на смърт по непредпазливост на 22-годишната приятелка на Чавдар Бояджиев, задържан и обвинен за двойното убийство край село Лозен. На 6 април м.г. по време на интимен акт Бояджиев удушил с колан младата жена. След като е задържан, Софийският районен съд е определил мярка за неотклонение "подписка".

Проверката ще обхване всички неприключени и решени от прокурора досъдебни производства, ритмичност и срочност на разследването, мотивираност на постановените актове, осъществения контрол на взетите мерки за процесуална принуда спрямо обвиняеми лица, както и натовареността на магистрата в последните три години.

Инспекцията в СРП е възложена на екип от петима прокурори от Върховна касационна прокуратура, Апелативна прокуратура-София и Софийска градска прокуратура.

Срокът за представяне на доклада от проверката е 11 септември 2023 г.