Прокуратурата извършва самостоятелна проверка на къщите за гости. Нейният предмет, припомнят от прокуратурата, обхваща - освен къщите за гости, и работата на тези държавни органи по програмите, финансирани от Европейския съюз. Това заявиха от Обвинението по повод изявления на министъра на земеделието Румен Порожанов, свързани с "разпоредени 100-процентови проверки на къщите за гости" и постъпили запитвания от медии в тази връзка. 

От пресцентъра на държавното обвинение уточниха още веднъж, че проверката, разпоредена от главния прокурор на 23 април, е възложена на органите на МВР и не се осъществява съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите, нито с Държавен фонд "Земеделие". На Главна дирекция " Национална полиция" - МВР са възложени проверки на всички проекти по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 г. - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с предмет - изграждане/модернизиране на туристически обекти - жилищни сгради (къщи) за гости. Проверка е разпоредена и на всички проекти, по които са подпомагани разходи, свързани със закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността на бенефициентите.

Проверките се извършват в рамките на правомощията на прокуратурата, възложени са на органите на МВР и не се осъществяват съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите, нито с Държавен фонд "Земеделие", категорични са от обвинението.