Кристиан Николов - подсъдим за смъртта на журналиста Милен Цветков, се включи в делото във Върховния административен съд (ВАС) за отмяна на наредбата, по която се установява употребата на алкохол и наркотици, съобщи "Лекс".

Той се присъедини към актьора Явор Бахаров, който миналата година поиска от ВАС да отмени осем текста от наредбата. И Николов, и Бахаров са подсъдими за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Актьорът беше осъден на първа инстанция на 1 година затвор, докато Николов може да получи и най-тежкото наказание, ако се докаже, че умишлено е причинил смъртта на Цветков, защото се е качил дрогиран зад волана.

Именно процесът за смъртта на журналиста обуславя и правния интерес на Николов да оспорва наредбата, но за разлика от Бахаров, той иска тя да бъде отменена изцяло.

Основните аргументи в жалбите и на двамата са свързани с противоречивата съдебна практика, свързана с употребата на наркотици при шофиране и специално за влиянието им върху шофьора. За разлика от границата от 1,2 промила алкохол, под която шофьорите не носят наказателна отговорност, за употребата на наркотици в Наказателния кодекс (НК) няма въведен минимум, а освен това липсва и надлежен ред за установяването и влиянието им. Това води и до различната съдебна практика, при която едни съдии приемат, че за доказването на употребата на наркотици няма предвиден ред и ограничения, но пък други препращат към наредбата. Тя предвижда само, че на шофьорите се прави тест на пътя и ако той е положителен, следва медицинско изследване.

Противоречива е и съдебната практика за това дали за съставомерността на деянието е необходимо деецът да е бил повлиян от наркотиците. Изследванията могат да докажат употреба на наркотици, но изводите им са условни за времето, когато е станало и още повече за влиянието върху човека, кoето е индивидуално за всеки.

"Безспорно в такива хипотези рискът от осъществяване на наказателна репресия над невинни лица е сериозен", заявява в жалбата си Кристиан Николов.

Той цитира становището на Върховния касационен съд от миналата година, в което съдиите изтъкнаха, че в наредбата няма точни критерии при тестовете, при които да се разграничава употребата на наркотици от метаболити на някои разрешени за употреба лекарства. В случая с Николов негови приятели дори свидетелстваха, че имал ритуал да пие чай за успокоение и ползвал специална паста за зъби, като направил същото и часове да блъсне Милен Цветков.

"Логическото тълкуване на материалноправната разпоредба на чл.343б, ал.3 НК обуславя извода, че за съставомерността на управлението на МПС след употреба на наркотични вещества не е нужно наличието на наркотичното вещества да е установено по надлежния ред, нито е налице правна необходимост същото да е установено в кръвта на водача", се казва в жалбата на Николов, като се цитира и практиката на ВКС до момента, според която доказването на употребата на наркотици е възможно да се установи с всякакви доказателства и доказателствени средства, предвидени в НПК.

Затова и адвокат Любомир Таков, който представлява Николов, пише, че има колизия между НК и наредбата. Това е така, защото според тълкуването и на върховния съд, в кодекса няма въведен надлежен ред за установяване на употреба на наркотици.

"Ето защо е недопустимо процесът на установяване на обективната истина да бъде ограничен от административни разпоредби", пише той в жалбата до ВАС.

И Николов, и Бахаров изтъкват пред съда, че нито една от лабораториите, извършващи изследвания за алкохол и наркотици, не притежава акредитация за тази дейност.

Според адвокат Таков още преди внасянето на проекта за наредбата от 2017 г. не е бил публикуван доклад, предварителна оценка за въздействието ѝ и мотиви към нея.

Делото във ВАС беше образувано през ноември миналата година, като първоначално наредбата беше оспорена само от майката на мъж от Габрово, който също като Бахаров и Николов е подсъдим за шофиране след употреба на наркотици. Съдът обаче не допусна жалбата ѝ, защото прие, че тя няма правен интерес, но след това по делото беше конституиран синът ѝ.