Бившият директор на столичната университетска болница "Света Анна" Димитър Димитров е окончателно оправдан по делото за безстопанственост, заведено срещу него преди 5 години, съобщи "Лекс" след извършена проверка.

Прокуратурата го обвини, че като шеф на УМБАЛ "Света Анна" не е положил достатъчно грижи за имуществото на болницата и то било разпиляно, тъй като при фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) дружеството имало над 5 млн. лева по сметки там, а е имало изискване парите да бъдат разпределени в няколко банки. Разследването срещу Димитров започна, след като бившият здравен министър Петър Москов каза, че ще сезира прокуратурата.

"Седем милиона са бастисани. Ще попитам обвинението носи ли отговорност той за неизпълнение на решението парите да се разпределят в различни банки", каза Москов през 2015 г., а три години по-късно д-р Димитров беше пратен на съд.

През 2019 г. Софийският градски съд (СГС) го призна за виновен, че като не е изпълнил навреме постановление на правителството за разпределение на парите на болницата в няколко банки, са последвали значителни щети за "Света Анна", изразили се в това, че тя не е можела да изтегли над 4,8 млн. лева от сметките си. За това бившият директор беше осъден на пробация. Година по-късно Софийският апелативен съд оправда Димитров, като посочи, че деянието, за което е обвинен е несъставомерно, а с този извод сега се съгласи и Върховният касационен съд.

От фактите по делото стана ясно, че "Св. Анна" е имала шест депозитни сметки в КТБ от 2008 г., като през 2011 г. лихвата станала 4,5%. След проведен конкурс, на 24 май 2013 г. болницата сключила нов договор с КТБ за финансови услуги, който бил за срок от две години. Само 3 дни по-късно обаче правителството приело постановление и правила за деконцентрация на парите на държавните дружества в банките, според които те следвало да ги разпределят в поне четири финансови институции. От "Св. Анна" уведомили министерството за сключения малко преди това договор с КТБ и изчислили, че при изпълнение на новите правила в постановлението ще загубят над 100 000 лева за година, като към март 2014 г. имали депозити там за над 5,5 млн. лева.

От министерството пък отговорили чак към края на 2013 г., че ще има санкции, ако новите правила не се изпълняват, а изискването е в сила още от ноември 2013 г. От болницата поканили банки за участие в нов конкурс през декември, но само три отговорили на изискванията, което също не отговаряло на новите правила, според които парите трябва да са в поне четири банки.

Така бил обявен нов конкурс, след който вече били избрани 4 банки, но към 20 юни 2014 г., когато КТБ беше поставена под надзор и на практика затвори, "Св. Анна" е имала сключен договор само за водене на разплащателна сметка с още една банка, като парите ѝ продължавали да се държат по сметки в КТБ, която след това беше обявена в несъстоятелност.

Според прокуратурата бездействието на д-р Димитров се изразява в това, че не е изпълнил своевременно правителственото постановление за прехвърляне на парите в няколко банки и това е довело до разпиляване на имуществото. Градският съд пък прие, че не става дума за разпиляване, а за други вреди в резултат на това, че болницата не може да оперира с парите си.

Още в решението на апелативния съд се казваше, че Димитров не е бездействал през тези месеци след влизането в сила на постановлението, а са провеждани конкурси и е водена комуникация със здравното министерство, изразени са били и опасения на болницата, че ще загуби пари.

"Съдът не е дал никакъв отговор на въпроса така предприетите от подсъдимия действия в какво отношение се намират с твърденията на прокурора за негово бездействие през същия период", пише САС.

Основната причина за оправдаването на Димитров обаче е в това, че не може да се говори за необратима щета под формата на загубени пари по време на висящо дело за несъстоятелността на КТБ.

"Основателно е възражението на защитниците, че не е установен размер на загубените от МБАЛ "Света Анна" АД парични средства, тъй като вземането към КТБ съществува в активите на тази болница и към момента то се реализира чрез връщане", се казва в решението, в което съдът подчертава, че когато става дума за блокирана сума, а не за окончателно загубени пари, деянието, за което е обвинен Димитров, е несъстовомерно.

В тази връзка апелативните съдии обясниха, че посочената като щета сума от над 4,8 млн. лева не е несъбираема, а показателно за това е периодичното възстановяване на суми, като към септември 2021 г. са били получени близо 1,5 млн. лева.

"Наред с това следва да се има предвид, че наличните по сметките на болницата суми са били по-големи от посочената като щета. Ако се сподели грешното разбиране на прокурора и съда, че блокираните по сметките суми са "щета", то тогава подсъдимият би следвало да отговаря за безстопанственост за пълния размер на сумата", се казва в решението. От доказателствата по делото е установено също, че Димитров е имал и лична сметка в КТБ, от която не е изтеглил предварително парите си, което за съда е показателно и за липсата на съставомерно субективно отношение.

"Нито в обвинителния акт, нито в първоинстанционната присъда са посочени конкретните задължения, които подсъдимият Димитров е бил длъжен да изпълни, а не е изпълнил... Тези обстоятелства са правилно разчетени от Апелативен съд - София, който, констатирайки тези недостатъци, е обърнал преимуществено внимание на най-съществения пропуск на прокуратурата и първоинстанционния съд, а именно изначалната липса на елемент от обективната страна на престъпния състав на чл. 219, ал. 1 от НК - щетата, изразяваща се в действително претърпени загуби, които да са определени като точен размер към момента на извършване на деянието... Държавното обвинение и Софийски градски съд неправилно поставят знак за равенство между щетата и невъзможността за теглене и опериране със средствата на МБАЛ "Св. Анна", тъй като тези средства продължават да бъдат част от имуществото на болницата", се казва и в окончателното решение на ВКС, с което д-р Димитров е оправдан.