Изборът на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков за конституционни съдии не противоречи на основния закон, но те няма да имат пълен мандат от 9 години, както беше гласувал парламентът. Това следва от приетото днес решение на Конституционния съд (КС), във вземането на което са участвали всички негови членове без Атанасова и Белазелков, съобщава специализираниият сайт "Лекс.бг".

Двамата бяха избрани от Народното събрание на 19 януари 2024 г. и встъпиха в длъжност след седмица - на 26 януари 2024 г. Оттогава са участвали в произнасянето на повечето определения и решения на КС.

Дни преди избора им - на 11 януари 2024 г., КС излезе със задължително тълкуване на Конституцията за мандата на избраните със закъснение конституционни съдии (повече за него виж тук). И прие: "Конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда".

Това решение беше обнародвано в Държавен вестник на 16 януари 2024 г. и влезе в сила от 20 януари 2024 г. - ден след избора на Атанасова и Белазелков.

Изборът на членове на КС от квотата на парламента се забави повече от две години и тълкуването на съда означава, че мандатът им няма как да е пълният от 9 години, а ще е 7 години.

В решенията си за избора и на Атанасова, и Белазелков, обаче Народното събрание за първи път записа каква е продължителността на мандата и прие, че е 9 години и посочи и на "чие място" е избран всеки от двамата.

Те гласят: "Избира Десислава Вълчева Атанасова за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Гроздан Николов Илиев за срок от 9 години" и "Избира Борислав Николов Белазелков за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Анастас Василев Анастасов за срок от 9 години". 

От краткото съобщение на Конституционния съд става ясно, че той е отменил само частта от решенията с продължителността на мандата и на чие място са избрани двамата. Какви са мотивите на съда, ще стане ясно по-късно.

Изборът на двамата беше оспорен в КС от президента Румен Радев, а след това и от депутати от "Възраждане", БСП и ИТН.