Критиката към министъра не е противоправно поведение и още по-малко основание за уволнение - това обяви Върховният административен съд (ВАС) и окончателно отмени заповедта, с която бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков уволни бившия шеф на дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР Стефчо Банков, съобщи правният сайт "Лекс".

Банков, който в момента е прокурорски помощник, беше уволнен дисциплинарно през юли 2021 г. От съдебното решение става ясно, че поводът да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание са негови изказвания, цитирани и разпространени от много медии, които той направил след временното му преназначаване от шеф на "Вътрешна сигурност" на длъжност в т. нар. Звено за подпомагане на министъра за изборите.

Тогава Банков излезе в петдневен болничен заради хипертонична криза, която отдаде пред журналисти на "безпрецедентния натиск и терор над всички полицейски служители". Той се оплака, че му е предложен кабинет, "който се намира в ъгъл, с много малко светлина до входа на тоалетната".

Още на следващия ден - 28 май 2021 г., Бойко Рашков разпореди срещу него да започне дисциплинарна проверка. Мотивите бяха негови изказвания, които според министъра уронват престижа на МВР. 

Както Административният съд София-град, така и върховните административни магистрати обаче считат, че Стефчо Банков е изказал лично мнение, което не е насочено срещу институцията МВР, а срещу конкретно поведение и отношение на министъра на вътрешните работи и членовете на политическия му кабинет. Затова и първата инстанция отмени заповедта за уволнението на Банков.

От вътрешното ведомство обжалваха и така делото стигна до ВАС.

Върховните съдии Еманоил Митев, Емил Димитров и Румен Йосифов потвърждават, че уволнението на бившия шеф на "Вътрешна сигурност" е незаконно и посочват в решението си, че свободата на словото е част от фундаменталните принципи, върху които се гради всяко демократично общество и е едно от основните условия за неговия напредък и за развитието на всеки човек.

ВАС счита, че от цялостното изявление на Банков се налага изводът, че употребените от него изрази показват критичното му отношение по засегнатите въпроси, но нямат за цел отправяне на лични нападки и уронване на престижа на МВР.

"Когато едно лице - в случая Банков, сигнализира чрез медиите за налични неправомерни според него практики в институцията, в която работи и от това последва уволнението му от органа, срещу който са насочени изявленията, явно се касае за отстраняване", пишат върховните съдии. И обръщат специално внимание, че това може да има сериозен смразяващ ефект върху други служители от МВР и да ги обезсърчи да докладват за неправомерно поведение.