Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), оглавявана от Сотив Цацаров, внася искове в окръжни съдилища в страната на обща стойност над 6 955 000 лева. В тази цена влизат и моторни превозни средства и недвижими имоти, уточняват от комисията.

В Окръжния съд в Бургас се внася искова молба срещу Христо Христов за 226 402 лева, претендира се и стойността на един автомобил и на седем недвижими имота - идеални части от апартамент и паркомясто в Бургас, както и идеални части от поземлени имоти в Българево.

Проверката на КПКОНПИ срещу Христов е започнала след обвинението му от прокуратурата, че като директор на Дирекция "Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и инвестиционно проектиране" в Община Созопол е действал като съизвършител с други длъжностни лица при присвояване на средства в особено големи размери. Той е изготвил документи за поемане на задължения и искания за извършване на разходи, с което е улеснил присвояването на сумите, поверени за управление на кмета на общината.

В Окръжния съд в Русе пък се внася искова молба за 3 528 527 лева срещу Венцислав Петров. В цената са включени и 45 моторни превозни средства. Той е с обвинение от прокуратурата за това, че е съучастник в присвояването на средства в особено големи размери от Община Созопол.

Две искови молби срещу Бойчо Христов се внасят в Окръжния съд във Варна, те са на обща стойност 1 168 931 лв. Обвиненията от прокуратурата срещу него са за това, че не е плащал данъци в особено големи размери и е създавал счетоводни документи с невярно съдържание, в качеството си на управител на фирми.

В същия съд се внася и иск на стойност 316 350 лв. срещу Стойчо Стойчев, съучастник на Христов. Претендират се и три автомобила. Той е с обвинение от прокуратурата за това, че е използвал документи с невярно съдържание пред приходните органи.

В Окръжния съд в Пловдив КПКОНПИ внася две искови молби. За Стоимен Рупков се претендира сумата от 596 421 лева. Той е с обвинение от прокуратурата за избягване на плащане на данъчни задължения в особено големи размери. За Ивайло Иванов пък се претендира сумата от 307 250 лева, в която е включена и стойността на три недвижими имота. Проверката срещу него е започнала след обвинение от прокуратурата за това, че като длъжностно лице в охранителна фирма е присвоил сума в особено големи размери.

Искова молба срещу Павел Пенов на стойност 609 399 лева е внесена в Окръжния съд в Бургас. В качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност - управител на болница "Д-р П. Павлович" в Свищов, той не е подал в срок годишната си декларация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Стойността на исковата молба е равна на установеното несъответствие между имущество и доходи.

А в Окръжния съд в Бургас комисията внася иск срещу Мартин Душев, той е на стойност 42 188 лева. Душев е обвинен от прокуратурата за това, че е държал с цел разпространение наркотични вещества.

И пред Окръжния съд в Шумен КПКОНПИ претендира 160 153 лева срещу Коце Коцев, който е с обвинение за разпространение на високорискови наркотични вещества - метамфетамини.