Антикорупционната комисия установила конфликт на интереси по отношение на управителя на болницата във Велинград д-р Жеко Чешмеджиев. От КПКОНПИ обясняват, че болницата е общинско дружество, а освен нея Община Велинград е едноличен собственик на капитала и на друго здравно заведение - Медицински център Велинград 2017 ЕООД.

Д-р Жеко Чешмеджиев е управител на болницата от 2015 г. Отделно от това, между него и медицинския център през 2018 г. и през 2019 г. са сключвани граждански договори, по силата на които той оказва в центъра специализирана медицинска помощ като ортопед - травматолог. Такъв договор действа и тази година и така той упражнявал лекарска практика, за която му се плаща и в друго лечебно заведение в града

През 2019 година Чешмеджиев, подписал договор, с който болницата отдава под наем за срок от 5 години на медицинския център 12 помещения в болнична сграда, ведно със съответното оборудване и техника. Общинският съвет обаче не е приемал решение, с което да дава права на Чешмеджиев да сключи такъв договор

Според Комисията по този начин има конфликт на интереси чрез икономическа свързаност - управителят на болницата е отдал под наем кабинети и оборудване на друго здравно заведение, в което той самият има лекарска практика по договор, със съответните доходи от тази практика.

Общата сума, наложена на д-р Жеко Чешмеджиев като глоби и отнемания на материална облага, е в размер на 26 833. Ако решението на КПКОНПИ влезе в сила, той следва да бъде освободен от длъжността управител на МБАЛ Велинград.