Главният прокурор Иван Гешев поиска от Конституционния съд (КС) да обяви за противоконституционна част от разпоредба в Наказателния кодекс. Тя се отнася до принудителното отнемане в полза на държавата на превозното или преносното средство, послужило при неправомерен добив на подземни богатства, съобщиха от прокуратурата.

Според закона средството се отнема и когато не е собственост на извършителя на престъплението, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на инкриминираното деяние.

Гешев посочва, че отговорността е лична, а в оспорената част на разпоредбата, макар и отнемането да не е изрично формулирано като наказание, "на практика се санкционират лица за чужда вина, което е конституционно нетърпимо като противоречащо на принципа на правовата държава". Той допълва, че законовият текст не съответства на концепцията на Конституцията за правова държава и произтичащите от нея права на неприкосновеност на частната собственост и право на защита.

"Собственикът на подлежащата на отнемане вещ, понасяйки индивидуална тежест за чужда вина, не разполага с никакви правни средства да защити законните си интереси", допълва главният прокурор. Той заявява още, че принудителното безвъзмездно отчуждаване на определени от закона движими вещи, принадлежащи на граждани, които нямат отношение към извършеното престъпно деяние, при това без да им е осигурена възможност да защитят интересите си, представлява груба и неоправдана намеса в неприкосновеното право на собственост, обясниха от прокуратурата.

Едно от последните разследвания за незаконен добив на полезни изкопаеми, за които прокуратурата е съобщила, е от 19 май т.г. Извършена е проверка в района на язовир "Огоста", в землището на с. Гаганица. Установени са трима души по време на извършване на изкопни дейности. Открити са пресевна станция, фургони, каравана и автомобили. Иззети са багери и товарен автомобил.