Делото на "Артекс" срещу Мариан Башур от Инициативния комитет "Лозенец" за обезщетение от 100 000 лева за неимуществени вреди ще продължи в Софийския градски съд (СГС), съобщи "Лекс". Той беше сред инициаторите на протестите срещу изграждането на небостъргача "Златен век", които в крайна сметка доведоха до неговото спиране, а след това от компанията заведоха искове срещу него и още един протестиращ - Никола Вапцаров.

Първоначалано съдия Георги Иванов от СГС прекрати делото срещу Башур с мотива, че фирми не могат да претендират за неимуществени вреди, но сега определението му е отменено от Софийския апелативен съд (САС).

Искът срещу Башур беше заведен в началото на юни от две компании - "Артекс - Златен Век" и "Артекс - инженеринг", като те искат обезщетение за това, че протестиращият е накърнил доброто им име в публичната сфера. Според тях Башур е подел кампания в социалните мрежи, с която е уронил добрата им репутация, отправял обиди и осмиващи квалификации.

Съдия Иванов от Градския съд обаче прие, че такива вреди са присъщи само за физическите лица и фирмите са могли да претендират само за имуществени вреди, а в хода на делото да бъде изследвано дали те са настъпили в резултат на накърненото им добро име.

Съдебната практика с признаването на неимуществени вреди на юридически лица е наистина противоречива, но не малко съдилища го признават.

В случая апелативните съдии Алексей Иванов - председател на състава, Елизабет Петрова - докладчик, и Катерина Рачева пишат, че определението на Градския съд е неправилно, а за двете компании няма процесуална пречка да предявят иск за неимуществени вреди срещу Башур.

"Развитите от първоинстанционния състав мотиви касаят основателността на иска - изследван е въпросът дали ищецът действително е претърпял твърдените от него вреди. Проверката на верността на твърденията на ищеца, съдържащи се в исковата молба, е произнасяне на съда по основателността на претенциите", се казва в определението на САС, което е окончателно и означава, че делото трябва да продължи в градския съд.

Делото на "Артекс" не е първото, в което и САС признава правото на фирми да претендират неимуществени вреди. Миналата година САС присъди на фирма "Голд лизинг" обезщетение от 3000 лева за неимуществени вреди, претърпени покрай сагата с делото "Октопод". Тогава апелативните съдии стъпиха и на практиката на Европейския съд за правата на човека, и на Съда на Европейския съюз, които признават тази възможност. В решението си те се позоваха на чл.631а от Търговския закон, за да обосноват защо фирма може да претърпи неимуществени вреди, като поясниха, че по същество тези вреди се изразяват именно в накърнена репутация и създаване на негативна представа в обществото за дейността на компанията.

Същите доводи изведоха пред Градския съд и от "Артекс", но те не бяха приети от съдия Иванов, който в определението си сам беше написал, че въпросът за допустимостта на подобни процеси трябва да бъде решен при инстанционен контрол, както и стана.