Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Иван Несторов обяви на пресконференция, че строежът на небостъргача "Златен век" на ул. "Златен рог" в София е законен, но има отклонения от одобрените проекти, които са установени при проверката. Той припомни, че съгласно ЗУТ една сграда е незаконна, когато няма издадени строителни книжа, а в случая тази сграда има издадени такива.

"Арх. Здравков казва, че според него сградата е изгубила правно действие, тъй като едногодишният срок за право на строеж с всички удължавания е до ноември 2018 г. Аз съм съгласен с него, но има практика на ВАС за подобни казуси, където съдът се е произнесъл, че с всяко допълване на разрешението за строеж, автоматично се удължава и срокът на разрешението на строеж, обясни началникът на ДНСК Иван Несторов. По думите му последното допълване на разрешението за строеж на сградата е от август 2018 г. и става със заповед на главния архитект на София Здравко Здравков.

Последната проверка на ДНСК е констатирала няколко отклонения от одобрения инвестиционен проект, сред които по-значимото е по отношение на конструкцията на сграда. Става дума за това, че предвидените автомобилни платформи, които ще обслужват трите подземни нива за паркиране, не са били изпълнени като отвори в стоманобетонна плоча, съгласно одобрения конструктивен проект. Тези отклонения са основание ДНСК да издаде заповед за частично спиране на строежа. Друга нередност, констатирана при проверката, е съвместяване на строителната и надзорната функции от инвеститора и по закон санкциите за надзорната фирма са от 30 до 150 хиляди лева, а за проектанта, упражняващ авторски надзор на част "Конструктивна", глобата е от 1 000 до 10 000 лева.

От "Артекс" заявиха, че проектът се изпълнява изцяло в съответствие с действащото българско законодателство и притежава всички валидни нормативно изискващи се документи. "Златен век" стана известен с това, че Цветан Цветанов е поискал да бъде проверен само няколко дни преди самият той да сключи сделката за новия си луксозен апартамент със същия строител.