Трябва да направим всичко, за да се преборим с национализма и крайната десница. Национализмът се превърна в голяма политическа сила. Всяка форма на национализъм води до война, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер пред парламента на белгийската област Валония.

Той говори по теми от европейския дневен ред, сред които са бюджетът на ЕС, политиката по въпросите на отбраната и миграцията. Юнкер отбеляза, че все още държавите в ЕС не са възприели предложенията на ЕК за промени в миграционното законодателство, а някои възразяват срещу необходимостта от засилена охрана на външните граници. По неговите думи външната гранична охрана струва 33 милиарда евро.

Юнкер добави, че Европа все още няма обща отбранителна политика, а ако имаше, би спестила по 100 милиарда евро годишно с уеднаквяване на видовете въоръжение. По неговите думи днес ЕС харчи два пъти по-малко за отбрана в сравнение със САЩ, като постига едва 15 на сто от резултатите на Вашингтон в тази област.

Председателят на ЕК посочи, че едва от 1964 г. Европа е в състояние сама да произвежда необходимите й количества храна. По неговите думи "поне три" правителства в ЕС настояват за отпадане на общата селскостопанска политика занапред.

За политиката на сближаване Юнкер заяви, че днес се финансират скандални разходи и даде за пример велоалеи в Бавария, изградени със средства от ЕС.

По неговите думи фондовете за земеделие и сближаване остават две от най-важните пера в бюджета на ЕС до 2027 година.