Източна Европа (Полша, Словакия, Унгария, Румъния и България), както и Южна Европа (Испания, Португалия, Италия и Гърция), са изложени в по-голяма степен на замърсители на въздуха, включително фини прахови частици и озон. Това се посочва в доклад на Европейската агенция за околна среда.

В по-богатите региони, включително големите градове, обикновено се наблюдават по-високи равнища на азотен двуокис, основно заради натовареното пътно движение и многото икономически дейности. В тези региони по-бедните общности обикновено са изложени на по-високи равнища на замърсяване, се допълва в документа.

В градовете с по-бедни хора се наблюдават по-високи равнища на шум. Южните и югоизточните райони на Европа са засегнати повече от по-високи температури. За много региони в България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия и Испания също са обичайни по-ниски доходи и образование, по-високи равнища на безработица и по-голям дял на възрастното население. Това може да ограничи способността на отделните хора да избягват топлината и да предпазят здравето си.

В някои части на Европа голям брой хора не са в състояние да поддържат домовете си достатъчно топли заради лошото качество на жилищата и цената на енергията. Затова продължават да се наблюдават заболявания и смъртни случаи, свързани с излагане на студ.

Необходими са повече действия за защита на най-уязвимите европейци от замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури, особено в източните и южните райони на Европа. Здравето на най-уязвимите граждани остава несъразмерно засегнато от тези опасности, въпреки общото подобрение на качеството на околната среда на континента, се посочва в доклада.