От началото на годината до края на април 2020 година 3204 български граждани са декларирали при прекратяване на регистрацията си в Бюрата по труда, че заминават за чужбина с цел наемане на работа в държавите от ЕС и ЕИП.

Това се посочва в писмен отговор на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос на народния представител Георги Гьоков.

Устроените за работа в чужбина по EURES оферти от началото на годината са двайсет и двама. Започнали сезонна работа в страни в ЕС, в следствие от проведени интервюта от страна на Агенцията по заетостта, в качеството й на член на EURES мрежата, са 9 сезонни работници в сектор селско стопанство в Испания, отбелязва министър Деница Сачева.

След обявяване на извънредното положение на 13 март 2020 година във връзка с кризата с COVID-19, към Агенцията по заетостта, в качеството й на член на EURES мрежата, не са получавани заявки за работни места от страна на EURES координатори или работодатели за набиране на сезонни работници в страни от ЕС/ЕИП и Швейцария, посочва министърът.

Тя допълва, че дейностите по посредничество на EURES България се осъществяват посредством сайта wwww.eures.bg, на който към настоящия момент са публикувани обяви единствено за работни места в България. Към момента няма активни обяви за сезонни или друг вид работници за чужбина, допълва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Статистическите данни на Агенцията по заетостта показват, че 91,5 процента от заявените работни места в селскостопанските дейности през 2019 година са усвоени при средна усвояемост за всички икономически дейности от 86,8 на сто. Сезонните работни места в селското стопанство, заявени чрез бюрата по труда през пролетта на 2020 година, са 3112. Като най-много са за сезонен работник в земеделието / 1 376/, работник, овощна градина / 297/, опаковач / 284/, берач плодове и зеленчуци / 170/ и пакетировач / 144/, информира министър Сачева.

Тя припомня за направените облекчения във връзка с кризата с коронавируса по отношение на новите електронни услуги, както и облекченията за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.

Министър Сачева подчертава, че Агенцията по заетостта провежда интензивна информационна кампания и сред работодателите за възможностите за обявяване на свободни позиции и наемане на сезонни работници в селското стопанство.