Президентът на Беларус Александър Лукашенко подписа приет от парламента закон, предвиждащ възможност за уведомяване за набор на военна служба чрез есемес съобщения. Документът е публикуван на правния интернет портал, предаде ТАСС.

Законът за военната повинност е допълнен с разпоредба, че необходимостта от явяване във военния комисариат или призоваването за военна служба при мобилизация може да бъде съобщавана и чрез есемес.

По искане на военните комисии телекомуникационните оператори трябва да предоставят данни за абонатните номера на военнослужещите и да осигурят уведомяването им чрез есемес. Подлежащите на военна повинност трябва да уведомят комисариата или друг орган в едноседмичен срок за промяна на своя мобилен телефонен номер за връзка, предава БТА.

Връчването на повиквателни е поверено не само на служители на органите за военна регистрация и вписване, както и на служители на организации, определени с решения на местните власти, служители на Комитета за държавна сигурност на Беларус "и други лица, упълномощени от тях". Повиквателните може да се връчват на военнослужещите както по местоживеене, така и по месторабота или местонахождение.