Световните лидери обявиха опазването на биологичното разнообразие като трети ключов приоритет за опазване живота на планетата след борбата с пандемията и климатичните изменение. Това стана ясно на срещата на върха "Една планета" (One Plannet Summit), която се проведе вчера, 11 януари, под председателството на френския президент Еманюел Макрон.

Европа си поставя за цел да опази 30% от биоразнообразието на сушата и на водните ресурси на първо място, да създаде по-добри условия а агроекологичните култури, да осигури финансиране за всички дейности, да опази живота и здравето на хората като ключови приоритети, посочи при откриването на форума президентът Макрон.

В момента данните сочат, че само 7% от биоразнообразието на сушата е защитено и 15% от богатството на морските територии. Затова постигането на 30% е предизвикателство, което ясно трябва да бъде измерено и оценено след десетилетие.

Директорът на Световната банка Дейвид Малпас припомни, че институцията предвижда 35% от отпуснатите кредити през следващото десетилетие да бъдат за опазване на климата и биологичното разнообразие.

Вицепрезидент на Китай Хан Зенг подчерта, че страната му е силно ангажирана с опазване на биологичното разнообразие, защото светът има само една планета, която трябва да опазва. Особено внимание Китай обръща на защитата на националните паркове и плановете за защита на биоразнообразието, които са изготвени във всяка област.

3e-news.net