Концентрациите на парникови газове в атмосферата през 2021 г., които предизвикват затопляне на планетата, са достигнали рекордни нива през 2021 .г, както и равнището на океаните, съобщи АФП, позовавайки се на американското Национално управление по изследване на океаните и атмосферата.

Според годишния американски доклад за климата, изготвен от учени от Национално управление по изследване на океаните и атмосферата, след като емисиите на парникови газове отново са се увеличили след кризата, свързана с Ковид-19, концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата е достигнала средно 414,7 части на милион. Това е с 2,3 части на милион повече, отколкото през 2020 г., и е рекорден показател от началото на измерванията и от поне един милион години насам.

Нивата на метана - газ, който се задържа само за около десетилетие, но има 80 пъти по-голяма затопляща сила от въглеродния двуокис за период от 20 години - също са достигнали рекордно високи стойности, се посочва в съобщението на управлението, в което се отбелязва "значително" ускоряване на годишното нарастване на нивата на метана напоследък.

В резултат на глобалното затопляне за десета поредна година средното ниво на океаните също е рекордно високо - 0,97 см над равнището от 1993 г., когато започват сателитните измервания.

От прединдустриалния период температурата на планетата е нараснала средно с почти 1,2 градуса Целзий, което вече е причина за увеличаване на екстремните метеорологични явления - от горещини до бури, суши и наводнения.

И това е само началото. Въпреки че всяка десета от градуса е от значение, според Междуправителствената експертна група на ООН за климатичните промени светът наистина се движи към затопляне от +2,8 градуса до 2100 г., дори ако се спазват ангажиментите, поети от държавите в рамките на Парижкото споразумение.