Министерството на външните работи на Северна Македония публикува на интернет страницата си упътване за медиите за употреба на новото име Република Северна Македония съгласно договора от Преспа.

Официалното име е Република Северна Македония, съкратено Северна Македония.

Националността (гражданството) е македонско/гражданин на Република Северна Македония. Официалният език е македонски език, кодовете са МК и МКД, а прилагателното македонски се употребява по отношение на етническата и културната идентичност, езика, историята, културата, наследството, територията и останалите атрибути.

Тези термини в този контекст са съвсем различни по отношение на онези, които се използват за означаване на региона Македония в Гърция.

В упътването се посочват примери за правилно и неправилно прилагане на определението.

Правилно: македонска етническа идентичност, македонски език, македонска култура, македонска територия, македонски граждани, македонска история, македонски планини, македонска литература, македонско кирилско писмо, македонска храна, македонски църкви.

Неправилно: прилагателни като "северно македонски", "с. македонски" и "северномакедонски".

В упътването се дава и пояснение за употребата на определението по отношение на държавата, нейните органи, обществени и частни институции и всичко, което е свързано с държавата, основано е съгласно закона и е финансирано от държавата за дейности в чужбина. Определението тук трябва да гласи "от Република Северна Македония" или "от Северна Македония".

Правилно: Правителство на Република Северна Македония, президент на Северна Македония, министър на външните работи на Република Северна Македония, университет "Свети Кирил и Методий" на Северна Македония.

Неправилно: "северно македонски", "македонски" ,"с. македонски" и "северномакедонски".

По отношение на дейностите определението може също да гласи "македонски".

Правилно: македонска икономика, здравният сектор на Република Северна Македония, македонско изкуство, македонска музика, македонско земеделие, македонска архитектура, хранителна индустрия на Северна Македония.

Неправилно: "северно македонски", "с. македонски" и "северномакедонски".