Всеки, който в момента се нуждае от медицинска помощ в Испания, трябва да бъде търпелив. В столицата Мадрид повече от 5000 общопрактикуващи лекари и педиатри стачкуват от понеделник за неопределено време, съобщава кореспондент на немската телевизия ARD в испанската столица.

Местните власти могат да наложат минимално обслужване на критични структури. За семейните лекари и педиатрите, работещи в спешна помощ, вече е определена квота от 50 %. Ето защо в много по-големи здравни центрове вместо четирима има само двама общопрактикуващи или семейни лекари и само един педиатър. А профсъюзът съветва пациентите, които наистина не се нуждаят от спешен преглед, да отложат посещението си за момента.

На първо място лекарите искат да отделят повече време за пациентите си. Понастоящем те приемат около 50 до 60 пациенти на смяна. Това им оставя по-малко от десет минути на консултация. Въпреки това лекарите изискват поне тези десет минути или около 30 консултации на смяна.

Регионалното правителство е удвоило броя на спешните клиники, но без да увеличи персонала им.

В противен случай работното натоварване би било твърде голямо и пациентите не биха могли да бъдат обгрижвани адекватно. Спешните отделения също са претоварени от дълго време.

Липсата на персонал засяга не само амбулаторното лечение в здравните центрове, но и клиниките. За невинаги животозастрашаващи, но важни операции, като сърдечни клапи, катаракта, изкуствени тазобедрени стави или колена, не е необичайно да се чака от четвърт до половин година. Проблемът не е нито в техническото оборудване, нито в квалификацията на лекарите или медицинските сестри. В клиниките и здравните центрове има твърде малко персонал.

Корените на проблема са отпреди около десет години. След финансовата криза централните и регионалните правителства трябваше да направят огромни икономии. Това се отрази и на здравния сектор. Тогава бяха спестени десет милиарда евро. Само в Мадрид например през 2012 г. са приватизирани шест клиники и 27 здравни центъра. За хората, които нямат частна здравна застраховка, те вече са недостъпни.

Политиката на строги икономии доведе и до това, че добре обучени лекари емигрираха в чужбина.

Дълго време държавната здравна система в Испания бе давана за пример. Но бяха направени някои съкращения и затова преди десет години имаше масови протести. Прилаганата политика на строги икономии доведе и до миграция на добре обучени лекари в чужбина, където те лесно намериха добре платена работа, казва Райнхард Шпигелхаер, пред швейцарската радио-телевизионна компания SRF.