Това обяви професор Искра Белева от БАН по Bloomberg TV Bulgaria.

Белева посочи, че преводите на емигранти от чужбина се явяват съществен източник за подкрепа на потреблението и растежа на икономиката. Тя обаче уточни, че когато се включат трансферите, които се правят чрез бюра за бързи преводи, и парите на ръка, които се носят в страната, общата сума става много по-голяма.

По думите й, част от намалението на средства от емигранти у нас се дължи на факта, че все повече от тях изтеглят семействата си в чужбина и се установяват трайно там.

Повечето от хората, които имат нагласа да се върнат, планират това да стане едва когато се пенсионират.

През 2001-2002 повечето емигранти са влагали парите си в развитие на бизнес в страната, докато в годините след това основната част отива за здравни услуги, текущо потребление и обучение.