Европейският съюз потвърждава, че не признава анексирането на Крим от Руската федерация и я призовава да освободи незаконно задържаните в Керченския проток украински моряци. Това се посочва в декларация на върховния представител на Евросъюза за външната политика Федерика Могерини, пет години след анексирането на областта.

Ето го и пълния текст на декларацията:

Пет години след незаконното анексиране на Автономна република Крим и град Севастопол от Руската федерация Европейският съюз потвърждава категоричната си ангажираност с въпроса за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Европейският съюз изтъква отново, че не признава и продължава да осъжда това нарушение на международното право. То продължава да бъде пряко предизвикателство за международната сигурност със сериозни последици за международния правен ред, който защитава териториалната цялост, единството и суверенитета на всички държави.

Европейският съюз остава ангажиран с пълното прилагане на политиката си на непризнаване, в това число посредством ограничителни мерки. Европейският съюз призовава отново държавите-членки на ООН, да обмислят подобни мерки за непризнаване в съответствие с Резолюция 68/262 на Общото събрание на ООН.

Нарушаването на международното право от страна на Русия доведе до опасно покачване на напрежението в Керченския проток и Азовско море. Необоснованото използване на сила от Русия срещу Украйна на 25 ноември 2018 г. напомня за негативните последици от незаконното анексиране на Кримския полуостров за регионалната стабилност.

ЕС отново призовава Русия да освободи безусловно и без повече забавяне незаконно задържаните украински членове на екипажа, плавателни съдове и оборудване. До освобождаването им Русия следва да зачита правото им на законно представителство и достъп до консулските органи и да предостави на ранените членове на екипажа необходимите медицински грижи.

Европейският съюз осъжда изграждането на Керченския мост без съгласието на Украйна, което представлява още едно нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна. ЕС очаква Русия да гарантира безпрепятствено и свободно преминаване на всички кораби през Керченския проток до и от Азовско море в съответствие с международното право. Незаконното ограничаване на това преминаване има неблагоприятни икономически последици за украинските пристанища в Азовско море и за целия регион.

Европейският съюз не признава и няма да признае провеждането на избори от страна на Руската федерация на Кримския полуостров. Нарастващата милитаризация на полуострова продължава да оказва отрицателно влияние върху положението със сигурността в региона на Черно море. В нарушение на международното хуманитарно право жителите на Крим биват принуждавани да приемат руско гражданство и набирани във въоръжените сили на Руската федерация.

След незаконното анексиране от Руската федерация положението с правата на човека на Кримския полуостров значително се е влошило. Жителите на полуострова се сблъскват със системни ограничения на основните свободи, като свободата на изразяване, вероизповедание или убеждения и на сдружаване, както и правото на мирни събрания. В съответствие с Резолюция 73/263 на Общото събрание на ООН от 22 декември 2018 г. особено важно е регионалните и международните механизми за наблюдение на човешките права, както и неправителствените организации в областта на човешките права, да имат безпрепятствен достъп до Крим и Севастопол.

Правата на кримските татари бяха сериозно нарушени със закриването на кримските татарски медии, забраната на дейността на техния орган на самоуправление Меджлиса и преследването на неговите ръководители и на членове на тази общност. ЕС очаква Русия да отмени тези решения и да прекрати натиска над общността на кримските татари. На кримските татари, украинците и всички етнически и религиозни общности на полуострова трябва да се гарантира възможността да поддържат и развиват своята култура, традиции от културното наследство, образование и идентичност. Русия трябва освен това да вземе мерки за подобряване на положението с околната среда, което значително се е влошило от незаконното анексиране насам.

ЕС отново призовава за незабавното освобождаване на Олег Сенцов, Едем Бекиров, Олександър Колченко, Микола Семена, Володимир Балух, Емир-Усеин Куку и на всички лица, задържани на Кримския полуостров и осъдени в нарушение на международното право. Журналистите, правозащитниците и адвокатите на защитата следва да могат да работят в условията на независимост и без ненужна намеса и сплашване.

ЕС призовава за пълно спазване на международните стандарти на правата на човека на полуострова. Всички нерешени случаи на нарушения и злоупотреби с човешките права, като насилствено изчезване, изтезания и екзекуции, насилие, преследване по политически причини, дискриминация и тормоз, следва да бъдат щателно разследвани. Предоставянето на пълен, свободен и неограничен достъп на международните правозащитници до цялата територия на Украйна, включително до Крим и Севастопол, продължава да бъде от първостепенна важност. ЕС припомня Резолюция 73/263 на Общото събрание на ООН от 22 декември 2018 г. и призовава за цялостното прилагане, включително на задълженията на Руската федерация по силата на приложимото международно хуманитарно право.