Терапия с противовъзпалителни лекарства от класа на тоцилизубам намалява риска от смърт при хоспитализирани пациенти с COVID-19, установи изследване, проведено сред близо 11 000 души, съобщи АФП.

Световната здравна организация препоръча използването на моноклонални антитела и кортикостероиди при пациенти с тежки инфекции COVID-19, предава и БТА.

Тоцилизумаб, прилаган интравенозно, показа смесени резултати в множество по-малки клинични тестове, но изследването, публикувано в научното списание на Американската медицинска асоциация, обобщава резултатите от 27 клинични теста в 28 страни. То е първото, проведено сред толкова много хора.

Според ръководителя Ману Шанкар-Хари, преподавател в Кингс колидж Лондон, то "определено е доказателство".

Изследването е преглед на ефекта на моноклоналните антитела сарилумаб и тоцилизумаб, използвани основно срещу ревматоиден артрит.

Те са антагонисти на интерлевкин 6, като блокират рецептора на този протеин, който играе роля в имунната свръхреакция срещу новия коронавирус и води до цитокинова буря при най-тежките случаи на COVID-19.

При хоспитализираните пациенти, приемали един от тези два препарата и кортикостероиди, рискът от смърт е намалял със 17 на сто в сравнение с прилагането само на кортикостероиди.

В изследването са обхванати 10 930 пациента, като 6449 от тях са били третирани с моноклонални антитела, а 4481 са получили плацебо.

Рискът от смърт 28 дни по-късно е 22 на сто сред лекуваните с моноклонални антитела в сравнение с 25 на сто сред останалите.