През последните три години (2006-2009 г.) средногодишният темп на намаление на цените за изходящи разговори, включително и месечната такса, възлиза на 23.5 на сто, обясни Никола Кичев, директор "Взаимоотношения с оператори и регулации" в "Мобилтел", цитиран от БТА.

Кичев добави че само 30-40 процента от притежателите на SIM-карти за предплатените услуги на мобилните оператори ще успеят да ги регистрират на свое име до края на годината, каквото е изискването на закона. От първи януари 2010 г. през тези карти няма да се осъществяват изходящи повиквания, освен на спешните телефони, а от края на януари връзката с тях ще бъде прекъсната напълно.

Срокът за регистрация на SIM-картите у нас е крайно недостатъчен - само три месеца, каза Кичев. Той уточни, че в Гърция този срок е бил една година, а в Испания - две години.

Българският мобилен сектор е сред най-конкурентните в Европа сочи индексът на Херфиндал-Хиршман (HHI). Ефективната конкуренция позволява на българските потребители на мобилни услуги да заплащат за национални разговори втората най-ниска цена в ЕС - 6 евроцента на минута спрямо 14 евроцента на минута средна цена за Европа.

Според последния доклад на ЕК за състоянието на европейския пазар на електронни комуникации, България е страната с най-нисък среден разход на потребител на мобилни услуги. Въпреки това българските мобилни оператори поддържат висок темп на инвестициите благодарение на силната конкуренция.