София заема 111-о място от общо 141 града в класацията на интелигентните градове. Това съобщиха от Българската асоциация за интелигентни транспортни системи (БИТСА), позовавайки се на годишния доклад на IMD (International Institute for Management and Development) за 2023 г. От асоциацията са подготвили експертен анализ, изпратен до кандидатите за кмет на София, в който предлагат ключови решения за развитието на устойчива градска среда.

"Към настоящия момент идентифицирахме няколко области, в които интелигентните транспортни системи предлагат ефективни и полезни решения: управлението и контрола на трафика, включително управлението на пътната мрежа, улесняването на мобилността на хората и стоките, оптимизирането на разходите за енергия и защитата на околната среда и безопасността на движението по пътищата. Въпреки че в София вече се използват някои интелигентни транспортни системи, прилагането им е частично и без цялостна единна концепция за развитие", посочват от асоциацията. 

От там добавят, че управлението на трафика и на градската мобилност се нуждаят от единни взаимно свързани решения, каквито към момента липсват. Дават за пример градският транспорт, който се управлява от Центъра за градска мобилност, а съвсем друга структура отговаря за управлението на трафика и то е независимо от управлението на градския транспорт.

"Смятаме, че устойчиви решения на въпросите с недостатъчните места за паркиране, улесняването на трафика, развитието на транспортната инфраструктура, мобилността, безопасността и повишаването на екологичността, могат да бъдат намерени единствено чрез приемането на дългосрочна стратегия, която ще се прилага независимо от това кой управлява града.

Целта, която ще бъде постигната чрез дългосрочните решения на посочените въпроси, е именно подобряването на качеството на живот в устойчива градска среда - по-екологична, по-икономична, безопасна и сигурна среда". 

За да бъдат намерени най-ефективните решения според Българската асоциация за интелигентни транспортни системи е необходимо извършването подробни анализи: 

  • каква е необходимостта от увеличаване на местата за паркиране в централната градска част и в кварталите, вкл. чрез изграждането на паркинги;
  • свързаността на градския транспорт с метрото;
  • необходимостта от разширяване и улесняване на велосипедната инфраструктура и др.

Българската ИТС Асоциация (БИТСА) е експертна ИТС асоциация в България, част от партньорската мрежа на ITS Европа. БИТСА e създадена през 2019 г. и обединява юридически и физически лица, както и различни образователни институции. Oсновната ѝ мисия е да допринася за формирането на политики за развитие и внедряване на интелигентни транспортни системи, както на местно ниво, така и в национален план.