Съвместните обходи на експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе и на Общината през седмицата показват, че подадените сигнали за неприятни миризми в града са неоснователни. Това съобщи директорът на РИОСВ в Русе Цонка Христова.

Проверките се извършват от 11 септември по заповед на Христова - в часовия диапазон от 20:00 до 00:30 часа, в промишлените зони на града, в жилищните квартали, от които постъпват сигналите, като в повечето случаи експертите са реагирали незабавно при конкретен сигнал. Всички обходи са документирани с протоколи. Специфични миризми частично са усещани само в района на предприятията от двете промишлени зони на Русе.

От началото на месеца няма регистрирани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители. Не са констатирани и превишения на следените органични замърсители от общинските станции за качеството на атмосферния въздух в града.

"До момента не са регистрирани отклонения в технологичните режими на работа на промишлените инсталации, при които да се отделят интензивно миришещи вещества. Локалните миризми, за които са постъпили сигналите, се дължат на промяна в атмосферното налягане. Не са редки случаите, когато градската канализация е източникът им", обясни Христова.

За периода от 11 септември до днес в екоинспекцията са постъпили общо 49 сигнала, като само вчера - в часовия диапазон от 21:40 до 23:00 часа, броят им е 22.

"РИОСВ-Русе се отнася с разбиране към обострената чувствителност на жителите на Русе, но призовава гражданите, да не подават сигнали за краткотрайно усетени миризми, които не са с промишлен характер", каза Христова.

По думите ѝ РИОСВ в Русе ще сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от податели на неоснователни сигнали.