Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе даде предписания на оператори на инсталации да извършат обследване на съоръженията и процесите в производствата си, където е възможно организирано или неорганизирано да се отделят интензивно миришещи вещества. Това съобщи пиарът на екоинспекцията в крайдунавския град Рени Петрова, цитирана от БТА. 

По думите ѝ в срок до края на месеца пет оператора, извършващи дейност в промишлените зони на Русе, трябва да представят резултата от обследването, график с конкретни мерки и отговорници с цел недопускане, а при невъзможност - минимизиране разпространението на миризми извън производствените им площадки.

Три от предприятията имат издадени комплексни разрешителни - "Линамар Лайт Металс-Русе" ЕООД, "Оргахим Резинс" АД и "Лубрика" ООД. В тях има изрично условие за неразпространение на миризми. Същите предписания следва да изпълнят и "Оргахим" АД и "Олео протеин" ЕООД, които нямат комплексни разрешителни.

Петрова посочва, че за "Линамар Лайт Металс-Русе" срокът е удължен до края на юни тази година поради представен линеен график от фирмата, която ще извърши обследването.

През уикенда екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите извърши извънредна проверка и в Разград по сигнал за неприятни миризми в града. Проверката бе разпоредена от служебния министър на околната среда и водите Петър Димитров, като в екипа се е включил директорът на екоинспекцията Анелия Николова, съобщиха от ведомството. 

Извършени са обходи в района на заустванията в река Бели Лом на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в Разград, "Биовет" АД - клон Разград, "АДМ - Разград" ЕАД и "Водстрой" АД - Разград. По време на проверката не са усетени неприятни миризми.

В участъка около точките на заустване е констатирано подприщване на реката, вследствие на паднало дърво, което значително намалява естествената ѝ проводимост. На изход на ГПСОВ - Разград е установено видимо увличане на утайка. От изхода на пречиствателната станция са взети водни проби отпадъчни води за физико-химичен анализ, които ще се изпитват в Регионална лаборатория - Русе при Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), уточняват от министерството.

По информация на жители на Разград, в събота сутрин в централните части на града са усетени неприятни миризми, които са с вероятен източник дъждопреливниците на канализационната мрежа. На "Водоснабдяване Дунав" ЕООД в Разград - оператор на ГПСОВ са дадени предписания в едноседмичен срок да се извърши обследване на канализационната мрежа, дъждопреливниците и ревизионните шахти, а при необходимост в едномесечен срок да ги почисти от утайки и затлачвания.

Допълнително предписание за почистване на речното корито и бреговата ивица е дадено и на местните власти.

На 4 април МОСВ представи в Народното събрание предложения за законодателни промени за решаване на проблема с неприятните миризми.