Това реши общинският съвет в четвъртък, съобщи "Дневник". Предложението бе на кмета Божидар Йотов.
Управата на Русе е преценила, че най - подходящи за създаване на такива територии, са горите и земите от държавния фонд в лесопарк "Липник" и хижа "Приста".
По думите на Йотов при достатъчни капиталовложения, без да се нарушават и унищожават флората и фауната, те могат да станат атрактивни за русенци и гостите на града.
От близо 1100-те дка от лесопарк "Липник" 748 дка са зелени зони, а 336 дка са семенни бази. В района на хижа "Приста" от общо 265 дка са зелени зони , а 16 дка са защитни ивици около шосета и са гори със специално предназначение.
Администрацията на Русе е готова да замени близо 2 хил. дка в землището на с. Хотанца от общинския горски фонд с терени от почти 1400 дка от държавния горски фонд в набелязаните за развлекателни зони места. Цената на имотите от общинския фонд е 1,255 млн. лева, а на държавните гори – 1,266 млн. лева, съобщи заместник-кметът Александър Неделчев.
Общината е собственик на над 26 хил. дка гори и земи. От тях почти 25 хил. дка са от горския фонд. Терените в землището на село Хотанца, която кметството е готово да размени с държавата, отговарят на условията, които Законът за горите предвижда при замяна. Насажденията там са компактни, намират се в близост до държавния горски фонд и са равностойни по състояние, твърдят от администрацията на Русе. Те са с дървопроизводителна функция и представляват икономически интерес за Държавно ловно стопанство "Дунав".
Градската управа вече е направила писмено запитване за съгласуване на замяната с Министерството на земеделието и горите. Оттам е получен отговор в подкрепа на предложението.
Хижа "Приста" се намира западно от Русе по главния път в посока Велико Търново и София. Лесопаркът "Липник" е в района на село Николово, на изток от областния град.