Краткият отговор е: за да се премине на месечни сметки за парно и топла вода, без изравнителна и така своевременно да следим потреблението си и да пестим енергия!

За да няма изравнителни сметки през лятото в топлофицирани градове като София е необходим месечен отчет на уредите за топлинно счетоводство, в това число и водомера за топла вода. Без него няма как да се изготви коректна индивидуална сметка. До навлизането на пазара в България на дистанционните разпределители, топломери и водомери обаче, физическият отчет всеки месец бе невъзможен заради необходимостта това да се случва във всеки дом, в един и същи ден. С дистанционните уреди това вече е възможно. Дистанционните уреди могат да бъдат отчитани по всяко време, без достъп до жилището и чакане на отчетник. Затова законът вече изисква до 2027 г. всички инсталирани уреди за топлинно счетоводство в имотите на клиентите да са с дистанционен отчет.

"Когато всички уреди, в това число и водомерът за топла вода са дистанционни отчитане, с решение на етажната собственост се преминава към месечни сметки без изравнителна, което помага за реализиране на икономии в домакинствата и за по-висока енергийна ефективност", коментира Милена Стоянова, управител на Техем, водещата фирма за топлинно счетоводство у нас. Както е регламентирано и в Закона за енергетика, клиентите трябва да съгласуват избора на дистанционни уреди с топлинния счетоводител, който обслужва сградата, за да се гарантира последващия дистанционен отчет и изработване на месечна сметка.

От общо 1 милион уреди за топлинно счетоводство techem, монтирани в България, 680 хиляди са вече с дистанционно отчитане. От тях 570 хиляди са разпределителите по радиаторите, които се отчитат от дистанция и 90 хиляди са дистанционни водомери за топла вода. "Изборът на клиентите е еднозначен. Те се доверяват на системата за дистанционен отчет", казва още Милена Стоянова, управител на Техем. Цената на водомер за топла вода с дистанционен отчет на Техем е 130 лв. с включен ДДС.

Топлинното счетоводство вече е по-лесно и удобно. Всички услуги, за които до момента потребителите на централно отопление трябваше да търсят топлинния счетоводител, вече са в ... джоба им. Чрез новия клиентски портал на Техем, клиентите на водещата фирма за топлинно счетоводство у нас, могат да получават всякаква информация дигитално. Без усилия, без посещения в офис или обаждания, всеки потребител може да провери сметката си, графика кога ще бъде отчетен, да заяви монтаж на дистанционен водомер и/или разпределител, както и да поиска допълнителен отчет на уредите в имота си или корекция на сметката. Ако имате нужда от справка или е необходимо да подадете сигнал, също можете да го направите през портала, който дава възможност да проследите статуса на документа и да получите бърз отговор.

Съдържание на: Техем