Всекидневието ни е пълно с пластмаса и всеки ден, всеки един от нас изхвърля голямо количество от нея. Трудно е дори да изброим всичката пластмаса около нас - чашката, от която пием кафе сутрин, често е пластмасова, бутилката за вода, опаковките на храната ни, торбичките за пазаруване, дори обзавеждането вкъщи и интериора на колата ни. Рано или късно, цялото това огромно количество, което използваме, се превръща в отпадък. Отговорното отношение към него обаче - от начина, по който е произведен, до начина, по който го събираме и изхвърляме - прави разликата дали този отпадък ще поеме по пътя на рециклирането.

Пластмасата изпълнява важна роля в търговията с хранителни стоки - тя е здрава, лека и има много приложения. Пластмасата предпазва храната по време на транспортиране и позволява да се гарантират качество, дълготрайност и свежест на продуктите. Въпреки това, производството на пластмаса расте, а твърде малка част от нея се рециклира, поради което пластмасовият отпадък се превръща във все по-голям проблем за хората, животните и околната среда. За щастие, все повече хора и компании се ангажират с проблема и предприемат мерки, за да ограничат употребата на пластмасови изделия от една страна, но и да дадат втори живот на вече използваната пластмаса чрез рециклиране.

С тази отговорна и нелека задача от близо три години се ангажира и Лидл България, следвайки последователно международната стратегия за пластмасата REset Plastic. Стратегията цели избягване и намаляване употребата на пластмаса, включително промяна на опаковки, рециклиране, инициативи, свързани с почистването на водни басейни, и разработването на иновации. Като част от нея компанията си поставя две амбициозни, но изпълними цели: да намали съдържанието на пластмаса в опаковките на продуктите от собствените си марки с 20% до 2025 година, както и да направи 100% от опаковките на продуктите от собствените си марки максимално рециклируеми.

Новите тарелки за прясно месо от собствените марки на Lidl "Порция свежест" и "Грил майстор" от български доставчици са една голяма стъпка към изпълнението на поставените в рамките на REset Plastic цели. Чрез новите щадящи околната среда опаковки на прясно месо, Лидл България спестява до 16% пластмаса на опаковка (в сравнение със съответната опаковка през 2017 г.). Същевременно месото продължава да се запазва максимално свежо и без допускане на замърсявания, благодарение на опаковането в защитна атмосфера. В допълнение, новите тарелки за прясно месо имат високо съдържание на рециклиран материал - например опаковката на кайма смес от марката "Порция свежест" съдържа над 90% рециклирана пластмаса. За улеснение на клиентите, всички подобрени опаковки са маркирани с "Опаковано отговорно - опаковано с грижа за околната среда", а на гърба им се предоставя специфична информация за направените промени в опаковката и критерия, според който е маркирана като отговорна. С въвеждането на новите тарелки за прясно месо от български доставчици веригата полага поредните стъпки за постигане на поставените цели.

Всеки заинтересован има възможност да даде втори шанс на пластмасовите опаковки, купувайки си вкусни продукти на атрактивни цени. Прясното месо на Lidl, с нови опаковки е и на намалени цени през целия октомври и може да бъде намерено във всички магазини на веригата.


Материалът е предоставен от Лидл България.