С предложените промени в Закона за енергийна ефективност се внедряват в българското законодателство изискванията от ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС НА Европейския парламент. Това включва няколко промени, които са важни за крайните потребителите.

От 25 октомври 2020 г., се монтират само измервателните уреди и разпределители с дистанционно отчитане. Това важи за индивидуални разпределители, апартаментни топломери и водомери за топла вода. Важно уточнение е, че при избора на радио водомер за топла вода, клиентите трябва да бъдат особено внимателни, защото уредът трябва да може да се отчита дистанционно от топлинния счетоводител, който обслужва етажната собственост.

След малко повече от 2 години, от 1 януари 2022 г., когато вече има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители с дистанционно отчитане, на крайните ползватели се осигурява информация за фактурирането или за потреблението поне веднъж месечно.

А до 1 януари 2027 г., всички водомери, разпределители и топломери, които не са с дистанционен отчет, трябва да бъдат преустроени с такива с дистанционен отчет. Т.е. дори уредът на Вашия радиатор или топлият водомер да не е с изтекла метрология или гаранция, Вие ще бъдете длъжни да го подмените с такъв, позволяващ дистанционен отчет.

И в момента германската компания производител Техем предлага на българския пазар възможността клиентите да изберат месечни сметки и фактуриране, без изравнение в края на отоплителния сезон. Това се прави в над 300 сгради в София, както и в Пловдив, Русе и Плевен.

В България Техем обслужва над 1 милион уреди (разпределители, водомери и топломери), 564 хиляди от които, са дистанционни. Именно дистанционните уреди помогнаха на клиентите на Техем в ситуацията на световна пандемия от COVID-19, защото при условия на социална изолация в рамките на 14 дни, в София бяха отчетени над 360 хиляди индивидуални разпределители и почти 18 хиляди водомери за топла вода без да се налага посещение на отчетник в дома на клиентите.


Материалът е предоставен от Техем.