От утре, 30.04.2020 г., Техем започва годишен отчет на уреди и водомери за топла вода с дистанционно отчитане в София. Топлофикационното дружество в столицата обяви спиране на отоплението, което прави възможно започването на отчетната кампания за изработване на изравнителни сметки за сезон 2019/2020. Годишният отчет на разпределители, топломери и водомери с дистанционно отчитане за клиенти на Техем ще продължи от 30.04. до 13.05.2020 г. В този период ще бъдат отчетени дистанционно над 360 000 броя индивидуални разпределители и почти 18 000 водомери за топла вода с радио модули.

Поради наложените ограничителни мерки в страната обаче, годишният отчет за клиентите с визуални уреди и водомери за топла вода ще започне 14 дни след отпадане на ограничителните мерки във връзка с пандемия от коронавирус COVID-19. "Към момента не сме получили изрични инструкции как да действаме в тази нестандартна обстановка и за това предприемаме действия, които вярваме, че са в услуга на крайните клиенти. Така тези, които имат монтирани разпределители, топломери и водомери за топла вода с дистанционен отчет ще бъдат отчетени своевременно, от дистанция. Останалите клиенти с визуални уреди ще бъдат посетени в домовете им след отпадането на ограничителните мерки", обяви Милена Стоянова, управител на Техем. "Правим това в защита на общественото здраве и здравето на служителите ни. При нормални условия един отчетник посещава средно на ден около 200 имоти, което в настоящата ситуация на социално дистанциране е нежелателно", допълва тя. Графиците за отчет ще бъдат публикувани на Клиентския портал на Техем.

Както всяка година на видно място във входовете на сградите в София ще бъдат поставени съобщения с датите за посещение за клиентите на визуален отчет.

След отмяна на ограничителните мерки, визуално (с посещение в имоти) ще останат да бъдат отчетени малко над 300 000 разпределители и водомери. Това представлява 147 000 имоти, в които трябва да влезе отчетник заради визуални уреди, най-вече водомери за топла вода.

В 110 000 имоти в София има монтирани разпределители с дистанционен отчет, но трябва да се отчетат визуално водомерите за топла вода. Техем разработва опция за форма за самоотчет на водомери, която да предложи на своите клиенти след 15 май 2020 г. в клиентския портал на дружеството.

От началото на месец април 2020 г. Техем реализира дигитална кампания "Благодарим на тези, които избраха дистанцията сами", целяща да достигне до хората, които вече са монтирали уреди и водомери с дистанционно отчитане. В настоящия момент на социална изолация и дистанциране, именно тези клиенти ще се възползват от допълнителните предимства на радио уредите на Техем.

*Материалът е предоставен от Техем България