Неотдавна проф. Джоу Муджи, преподавател в "Токио Кейзай университет" и президент на "Cloud River Urban Research Institute", представи в обширна публикация (1) своите виждания за ролята на озона в борбата срещу новия коронавирус, причинител на заболяването COVID-19.

В статията си "Озонът - мощно оръжие в борбата с COVID-19" професорът подчертава, че още преди век озонът (О3, бледосин газ със специфична миризма) се е прилагал за дезинфекция, стерилизация, премахване на някои миризми и отрови, съхранение на продукти и избелване на тъкани. Сега е ясно, че като силно окисляващо средство това вещество потиска свръхрастежа и възпроизводството на микроорганизми и активно допринася за запазване на екологичното равновесие в природата.

Освен това, естествено произвежданият озон може да разгражда опасните органични вещества в природата и да стимулира имунната система на човека.

Проф Муджи напомня, че някои изследователи дори допускат, че озонът изпълнява съществена роля в сезонните промени и влиянието им върху живите организми. Според автора, индустриалното развитие на нашата планета е довело до обширно озоново разсейване, което е пагубно за имунната система на хората и увеличава риска от заболявания.

Професорът допуска, че със затопляне на времето, когато високоенергийните ултравиолетови лъчи повишат нивата на озон в атмосферата, новият коронавирус ще изчезне. Но докато това се случи в борбата срещу COVID-19, бихме могли да ползваме бледосиния газ, създаден от озоновите генератори или електростатичните пречистватели на въздух, което има огромни

предимства:

удобство, мощно почистване, пълно покритие на обработваните зони.

Проф. Джоу Муджи припомня експеримент, проведен от екип на проф. Ли Зелин, който доказва, че озонът е ефективен срещу коронавируси, въведени в бъбречните клетки на зелена маймуна. Въпросните коронавируси били причинители на тежък остър респираторен синдром (ТОРC). И тъй като геномът на Уханския вирус е в 80 % подобен на ТОРC, може да се очаква, че озонът ще е ефективен и при COVID-19. Дали обаче на практика ще се постигне това зависи от способността на хората да контролират нивата на озоновата концентрация, предупреждава проф. Муджи. Летливият газ се произвежда лесно, но трудно се контролира на определено ниво. За целта са нужни евтини и ефективни средства за регулиране. Това е предизвикателството, което чака своето решение.

В момента начин да ползваме все пак помощта на озона предлагат някои продукти с марка

Ozone Gold

Те са произведени чрез допълнително изстудяване на студено пресован зехтин, без добавена киселинност. Отличават се с висока концентрация на медицински озон, който естествено е преминал в продукта. Количеството на тази основна съставка е значително по-високо в сравнение с други озонирани кремове и гелове. Производственият процес е напълно естествен. Продуктите със знак "Ozone Gold" с медицински озон са мощни антиоксиданти. Ускоряват кръвообращението и отлично дезинфекцират повърхността на кожата. Този ефект се съчетава с редица още предимства.

Например, "Озон фактор" естествено укрепва имунната система и подпомага пречистването на тялото, а "Озонирано олио" е резултатно срещу вируси, бактерии и гъбички като едновременно лекува кожни раздразнения.

 

Използвана литература:

1."Ozone: A powerful weapon to combat COVID-19 outbreak",

w.china.org.cn/opinion/2020-02/26/content_75747237_4.htm

 

*Рекламна публикация