В научната терминология "аерозол" се определя като суспензия от течни и/или твърди частици в газ. Има различни по вид и състав аерозоли - например облаците, мъглата, спрей от дезодорант, парата при готвене и много други. Димът също е вид аерозол, но не всички видове аерозоли са дим.

Димът е специфичен вид аерозол, който се отделя в резултат на процес на горене и в него се съдържат хиляди вредни и потенциално вредни вещества във високи концентрации, както и остатъчни продукти, като пепел и катрани. Катраните представляват смес от твърди въглеродни частици и течни частици в дима. Именно затова пушенето е толкова вредно.

При цигарите тютюнът изгaря при температури от порядъка на 600 до 800 ° С. Горенето предизвиква процеса термичeн разпад, при който се образуват цигарен дим и пепел.

снимка: Филип Морис България

Димът от горяща цигара съдържа над 7000 химически съединения, като над 93 от тях са класифицирани от органите за обществено здраве като причинители или потенциални причинители на заболявания, свързани с тютюнопушенето. Когато се премахнат никотинът и водата, тези остатъчни частици в дима, са широко познати като "катрани", вредни за целия организъм и особено за дихателната система.

Как да премахнем дима?

снимка: Филип Морис България

Погледнато отстрани, парата, която се отделя от тютюна при неговото нагряване, може да изглежда на външен вид като дима от цигара. Но има съществена разлика и тя е в състава на двете аерозолни емисии. Тъй като при бездимните алтернативи няма процес на горене, образуваните аерозоли съдържат значително намалени нива на вредните вещества в сравнение с тези, установени в цигарения дим.

*Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.