60 дървета бяха засадени на улица „Кашана“ в Златица в Деня на българската община и местното самоуправление - 12 октомври. Озеленяването е в рамките на инициативата „Нашето зелено утре“ на Група ГЕОТЕХМИН и част от нейната Благотворителна програма „Българските добродетели“.

По традиция облагородяването в Златица се прави на Деня на българската община. През изминалите две години в града са засадени над 400 дървета и храсти на площади, по протежението на улици и в междублокови пространства. Партньорството между общината и Група ГЕОТЕХМИН е трайно във времето. Това се доказва и от факта, че новите 60 фиданки бяха насадени по протежението на ул. „Кашана“, която се ремонтира с дарение по „Българските добродетели“ – подменен е водопроводът, асфалтовата настилка, а скоро ще бъде монтирано и ново LED осветление и ремонтът ще приключи. Това ще бъде цялостен и завършен проект, който е от съществено значение за местните хора.

Трета година отбелязваме 12 октомври със засаждане на дръвчета по реновираните улици на община Златица. Специално избрахме ул. „Кашана“, защото тя е емблематична в проекта за обновяване на седем улици, по който ние работим - подменяме водопровод, асфалтова настилка, тротоари и улично осветление. Финансовата подкрепа, която ни оказват Група ГЕОТЕХМИН и дружествата - Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД ни дава възможност да реализираме този проект“, каза кметът на Златица инж. Стоян Генов. Той благодари лично на проф. Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД и на ръководителите и на екипите на фирмите за осигурените средства и подчерта, че те винаги са помагали на общината.

Ние можем да сравняваме и оценяваме труда, който полагат кметовете и общинските администрации, за да се развиват населените места и сме още по-щастливи, че тук можем да видим изключително добрата съвместна работа между общината и големия бизнес“, каза Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, която се включи в засаждането. Тя благодари от името на УС на организацията на проф. дтн инж. Цоло Вутов и Доминик Хамерс за интелигентния и устойчив начин, по който помагат на населените места, в които оперира Групата.

„Група ГЕОТЕХМИН е дългосрочен партньор на общините от Средногорието. Важно за нас е не само да развиваме нашия бизнес, а и да сме част от устойчивото и успешно развитие на региона. Ремонтираме улици, болници, училища, правим ново енергийно ефективно осветление, озеленяваме и др. Целта е да повишаваме качеството на живота на местното население, защото тук, също така, живеят и нашите служители“, каза изпълнителният директор на Геотехмин ООД Доминик Хамерс. Инициативата „Нашето зелено утре“ на Група ГЕОТЕХМИН е създадена през 2011 г. От 2020 г. тя се осъществява с дарения на четири дружества – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг. Представители на общините определят площите и подходящите видове за озеленяване, съобразно климатичните особености, местните почвени характеристики и т.н.

Инициативата „Нашето зелено утре“ е част от Благотворителната програма „Българските добродетели“, създадена по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов през декември 2018 г. Оттогава досега са реализирани 80 проекта в повече от 12 общини в сферите - подобряване качеството на живот на местните хора, здравеопазване, образование, околна среда и т.н.

Снимка: Геотехмин


Материалът е предоставен от Геотехмин.