* Съдържанието е предоставено от ОПОС 

Амбициозни цели си постави Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." в областта на градския транспорт - замяна на остарелия автопарк с нови и екологични возила. Програмата насърчи големите общини да кандидатстват с проекти и финансира купуването на общо 296 електрически автобуса, 60 тролея и 29 трамвая.

Така общественият транспорт в София, Враца, Стара Загора, Плевен, Бургас, Варна, Хасково, Перник, Сливен и Русе се сдоби с модерни превозни средства, които освен че са комфортни за пътниците, не замърсяват околната среда с въглеродни емисии. Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) предостави на общините безвъзмездна помощ от 218 млн. лв. Общините ги използваха както за купуването на нови автобуси, тролеи и трамваи, така и за изграждане на трансформаторни постове и зарядни станции, за да се затвори цикълът. Някъде трансформацията бе още по-мащабна - съществуващи автобусни маршрути бяха изцяло заменени с електрически автобуси.

Като цяло, ефектът от изпълнението на проектите по ОПОС за подновяване на градския транспорт се изчислява на 4,81 тона годишно по-малко фини прахови частици в атмосферата. Подобрява се общото качество на въздуха, което е от решаващо значение за здравето на хората.

Градският транспорт е един от най-големите причинители на замърсяване на околната среда, поради което е необходимо постоянна подмяна на стария подвижен състав с модерни, екологични транспортни средства. Остарелите тролейбуси и автобуси използват голямо количество електроенергия/гориво за задвижване. Новите помагат за намаляване на емисиите на замърсители в атмосферния въздух, за по-малко шум и вибрации и пестят енергия.