Водещата у нас компания за минерална и изворна вода "Девин" получи златния медал на международната организация BeeOdiversity. Отличието се присъжда за постоянно високи резултати през годината за опазването на дивата природа с помощта на обективен BeeOmonitoring (биомониторинг), патент на BeeOdiversity, който се осъществява благодарение на пчелни семейства, отглеждани в защитената вододайна зона на изворната вода DEVIN. Четири пъти в годината BeeOdiversity анализира проби от прашеца, който пчелите събират в радиус от 1,5 км около извора. Проверяват го за наличие на над 500 различни вида пестициди и тежки метали, нива на биоразнообразие и качество на околната среда. Тази детайлна информация доказва, че регионът на водовземане е далеч от замърсяване и аграрна дейност.

Снимка: DEVIN

Данните на мониторинга за четирите периода на 2022 г. сочат, че през пролетно-летния сезон, когато пчелите са най-активни, 85,7 до 95 на сто от събрания полен произхожда от диви растителни видове. Всички изследвания досега показват пълно отсъствие на пестициди и тежки метали в пчелния полен. Тези резултати удостоверяват, че природата в зоната на извора на DEVIN е изключително чиста, без замърсявания и недокосната от човешкото въздействие.

"95 на сто диви растителни видове в региона е наистина внушителен резултат, който доказва колко дива и запазена е природата там", посочва Рени Ананиева, бранд мениджър DEVIN Изворна. "Благодарение на пчелния прашец, който изпращаме в лабораторията на BeeOdiversity в Белгия научаваме много за биоразнообразието в региона и за неговия естествен ритъм на живот. Важен факт е, че мястото, от където извира нашата вода попада в територията на Натура 2000 за местообитанията в Западни Родопи като защитена зона. Това прави DEVIN Изворна доказано чиста и подходяща за цялото семейство като напълно оправдава доверието на потребителите ни, които със спокойствие могат да я предлагат на бебета и малки деца. Важно е хората да се интересуват повече каква вода пият и откъде идва тя, за да са сигурни какво дават на децата си," добавя тя.

Снимка: DEVIN

"Девин" получи златното отличие измежду всички обекти, които BeeOmonitoring обследва, като през 2022 г. са проучени обекти в 17 страни, които изпълняват повече от 120 проекта за опазване на биоразнообразието, а обхванатите площи надхвърлят 1 млн. дка.

DEVIN Изворна е първата българска марка вода, която полага допълнителни усилия да следи качеството на околната среда край своя извор и то с помощта на пчели, като така работи и за тяхното спасение от изчезване.

Още информация за проекта можете да намерите на https://izzzvorna.com/ или ТУК

Как DEVIN Изворна доказва своя 100 % чист произход чрез пчелен полен можете да разберете от този линк.

* съдържание на DEVIN