Като неразделна част от финансовия сектор в България, ние от Credissimо осъзнаваме своята ключова роля в подкрепата на широк кръг от хора. Взехме решението да подкрепим своите потребители, като променим сроковете по кредитите си в полза на клиентите, засегнати от кризата от COVID-19.

Благодарение на своите 14 години иновативност в полза на потребителите, ние сме водещата компания в онлайн кредитирането в България. Доказали се във времето като коректен партньор с над 96% потребителско удовлетворение, ние сме първият избор на стотици хиляди българи при необходимост от пари навреме.

Мерките на Credissimo включват отлагане на вноските за всички клиенти, които са засегнати от пандемията, в това число: всеки болен от COVID-19, всеки останал без работа или в неплатен отпуск по време на извънредното положение. Мерките ще бъдат прилагани на базата на предоставяне на документ, удостоверяващ основанието за отлагане на вноските и ще бъдат достъпни за клиентите, които са изплащали редовно кредитите си до въвеждането на извънредното положение.

Credissimo е социално ангажирана компания, която осъзнава и приема изключително отговорно своята роля в това своевременно да реагира на потребностите и очакванията на потребителите. В тези дни на изпитания, компанията ясно потвърждава ангажимента си, както към своите клиенти, така и към цялото българско общество, като поема своята част от товара по преодоляване на последствията от COVID-19.

Освен облекченията за клиентите, пряко засегнати от настоящата извънредна ситуация, Credissimo стартира благотворителна кампанията, в рамките на която дарява сума от всяка платена вноска по кредит, като по този начин фирмата и всеки клиент заедно дават своя принос в подкрепа на борбата с пандемията.

В текущите условия на необходимост от социално дистанциране, единствено бизнес моделът на Credissimo е безопасен - заявяването, одобряването, усвояването на сумите и погасяването на кредитите се осъществява изцяло безконтактно и онлайн, без да се налагат посещения по домовете от консултанти или ходене до офиси.

Призоваваме всички компании, представители на небанковия финансов сектор да последват примера ни, като приложат необходимите мерки в полза на клиентите.

Българската компания за онлайн кредитиране Credissimo e лидер в небанковия финансов сектор в България. Сredissimo е динамична високотехнологична компания и е една от най-бързо развиващите финтех структури в небанковия финансов сектор. Като лидер на пазара за онлайн кредити компанията постоянно налага нови решения, чрез които предоставя на клиентите си възможност за краткосрочно финансиране. Като високотехнологична компания Credissimo се стреми постоянно да разработва и внедрява иновативни услуги, адекватни на бързо развиващия се дигитален свят.