Днес приключва определеният от ЦИК срок за подаване на заявления от гласоподавателите, живеещи в чужбина, които могат да гласуват на предстоящите на 2 април избори за Народно събрание. Подаването на заявленията става по електронен път.

Координатор на изселническите дружества в Истанбул заяви, че очаква до края на деня подадените заявления от желаещи да гласуват в мегаполиса да надхвърлят 20 000.

Активисти на гражданските сдружения на изселилите се от България турци в Истанбул се организираха, за да помагат при попълване на заявленията на желаещите да гласуват.

В електронното заявление избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична карта, ЕГН, постоянния си адрес в България, както и мястото извън страната, в което желае да гласува, на кирилица.

Заявлението за гласуване може да бъде подписано саморъчно (попълнено по образец - Приложение № 28-НС, публикуван на сайта на ЦИК) и подадено лично до дипломатическото или консулското представителство на страната ни в съответната държава. То може да бъде и изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска услуга до дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

"Подаването на заявленията става лично, но тъй като попълването им задължително е на български език, затруднява онези, които не владеят езика в достатъчна степен. На интернет страницата на дружеството публикувахме електронните адреси, на които трябва да се изпращат заявленията. Помагахме за попълването на заявленията на тези, които желаят, разказа Ренгинар Мутлу от Дружеството Балканлълар.

В първите дни желаещите да подават заявления били сравнително малко. Разрушителните земетресения в Кахраманмараш, в които по последни данни загинаха над 46 000 души също оказали влияние върху процеса. Размяната на информация се извършвала главно чрез есемеси.

Към края на определения от ЦИК срок процесът се активизира. Фактът, че ще може да се гласува без предварително попълнено заявление/с декларации в деня на гласуването/се очаква, че ще мотивира още гласоподаватели в Истанбул да се явят пред урните.

Според броя на подадените заявление се определя и броят на секциите за гласуване.

На последните предсрочни парламентарни избори през октомври миналата година в Истанбул бяха разкрити 51 секции, в които гласуваха над 11 000 души.

До 11 март ЦИК ще реши колко избирателни секции ще бъдат отворени зад граница.

Най-много заявления са подадени от граждани освен в Турция, Обединеното кралство, Германия, Испания, САЩ.