Започва предизборната кампания за народни представители на предсрочния вот за парламент на 2 април.

Стартът й бе даден в полунощ и ще приключи в 24 часа на 31 март.

14 партии и 7 коалиции са регистрирали 5 621 кандидати за депутати, а в няколко района са издигнати и независими кандидати.

Изборният кодекс изисква предизборната кампания да се води на български език, а гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР.

Кампанията в медиите се води в печатни издания, в такива разпространявани чрез електронната съобщителна мрежа и в онлайн новинарски услуги и информационни агенции. Не са медийни услуги социалните мрежи - Фейсбук, Туитър и други, както и личните блогове.

Забранено е в агитационните материали на партиите да се използва гербът на България.