След 1989 г. в България седем пъти е имало редовни избори за местни органи на властта. Първите местни избори са произведени през 1991 г. заедно с изборите за 36-о Народно събрание, като избирателната активност е била 83.87 процента. Първият тур на изборите е на 13 октомври 1991 г. заедно с изборите за парламент, а вторият тур - на 22, 26 и 27 октомври 1991 г. Изборите са произведени в 273 общини. За участие в тях са регистрирани 61 партии, от които 30 участват самостоятелно, а 31 са обединени в 9 коалиции. Имащите право на глас са 6 790 006 души. В 94 общини кметовете са от Съюза на демократичните сили (СДС), а в 120 общини кметовете са от Българската социалистическа партия (БСП). В 22 от 27-те бивши окръжни градове печели СДС.

През 1995 г. изборите за общински и районни съветници и за кметове се произвеждат на 29 октомври и 12 ноември в 255 общини, като за участие в тях са регистрирани 64 партии и коалиции. От инициативни комитети са издигнати 239 независими кандидати за съветници и 1912 независими кандидати за кметове на общини, райони и кметства. На първия тур са избрани 6962 общински съветници и 139 кмета на общини при избирателна активност от 57.91 процента. На втория тур избирателна активност е 52.47 процента. Според окончателните резултати Коалиция "БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски", Политически клуб "Екогласност" печели изборите в 194 общини, Съюзът на демократичните сили и Народният съюз самостоятелно или в коалиция печели в 15 общини, Движението за права и свободи - в 26 общини, Български бизнес блок - в 2 общини, БКП - в 1 община. Избраните независими кметове са 17.

Изборите за местни органи на самоуправление през 1999 г. са произведени на 16 и 23 октомври в 262 общини. За участие в тях са регистрирани 96 партии и коалиции, 267 независими кандидати за съветници, 221 независими кандидати за кметове на общини и 849 независими кандидати за кметове на кметства. На първия тур са избрани кметовете на 62 общини и 721 кметства при избирателна активност от 51.58 процента. Избрани са общо 5252 общински съветници в цялата страна, като СДС и коалиция печели 30.37 процента от местата в общинските съвети или 1595 общински съветници. БСП и коалиция печели съответно 30.31 процента и има с трима общински съветници по-малко - 1592. Останалите партии и коалиции печелят 39.32 процента от местата в общинските съвети или 2165 общински съветници. На втория тур при избирателна активност от 56,03 процента са избрани кметовете на 200 общини. Според окончателните резултати действителните гласове са общо 3 146 613, като от тях за СДС и коалиции по места са гласували 984 314 души или 31,28 процента от действителните гласове. БСП и коалиции по места по места са подкрепени от 813 594 души или 25,86 процента. За ДПС и коалиции по места са гласували 232 767 души или 7,40 процента. Останалите партии и коалиции печелят 1 115 938 гласа или 35,46 процента.

Изборите за общински съветници и за кметове на общини и на кметства през 2003 г. са произведени на 26 октомври и 2 ноември в 263 общини. В новосъздадената община Сопот с указ 318 на президента от 2 септември 2003 г. изборите са произведени на 9 и 16 ноември 2003 г. За участие в изборите са регистрирани 145 партии и коалиции. Общо са регистрирани 46 428 кандидати за общински съветници, 2233 - за кметове на общини и 11 276 - за кметове на кметства. На първия тур при избирателна активност от 46.87 процента са избрани кметове на 74 общини, от които 18 от Движението за права и свободи, 13 от Българската социалистическа партия, трима от Съюза на демократичните сили, по един от Българския земеделски народен съюз (БЗНС) и БЗНС-Народен съюз, както и 17 от инициативни комитети и 21 от коалиции. На втория тур избирателната активност е 46.88 процента. Тогава са избрани 189 кметове на общини, от които 38 от Българската социалистическа партия, 11 от Движението за права и свободи, 9 от партия "Национално движение Симеон Втори", 9 от Съюза на демократичните сили, 6 от партия "Българска социалдемокрация", по трима от партия "Съюз свободни демократи", партия Български демократичен съюз "Радикали", от партия "БЗНС-Народен съюз", по един от Българския земеделски народен съюз (БЗНС), ВМРО-Българско национално движение, Зелена партия, Национално движение за права и свободи (НДПС), партия "Инициатива за Ботевградска община", партия "Политическо движение Социалдемократи", Български социалдемократи, Земеделски съюз, 47 от инициативни комитети и 52 от коалиции.

През 2007 г. изборите за общински съветници и за кметове на общини, райони и кметства са произведени на 28 октомври и 4 ноември в 264 общини и 2905 села и малки градове. За първи път са произведени избори в 96 кметства в страната. Според направените изменения, приети на 27 юли 2007 г. в чл. 38, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за първи път след изборите през 1995 г. в градовете с районно деление - София, Пловдив и Варна, пряко ще се избират кметове на райони. Общият брой на кандидатите за общински съветници е 45 303, кандидатите за кметове на общини са 1889, кандидатите за районни кметове са 529, а кандидатите за кмет на кметство са 11 498. Кандидатите за кмет на София са 30. В избирателните списъци са включени 6 950 924 души. За първи път правото си на глас упражнят 105 чужденци, граждани на страни от Европейския съюз (ЕС). Най-голям е техният брой във Варна - 20 души, в Ямбол - 19, и в община Тунджа - 8. Чуждите граждани от страни в ЕС, които са се кандидатирали за общински съветници, са седем. На първия тур при избирателната активност от 49.75 процента са избрани 5232 общински съветници, 102-ма кметове на общини, 2-ма кметове на райони и 1663 кметове на кметства. Избрани са кметовете на 8 областни града - София, Варна, Добрич, Кърджали, Монтана, Плевен, Пловдив и Смолян, като от партия "ГЕРБ" са трима, от които в Пловдив в коалиция с ВМРО-Българско национално движение, по един от БСП, ДПС, коалиция "Заедно за община Плевен" и двама независими. На втория тур при избирателна активност от 43,26 процента са избрани 33 кметове на райони, 1228 кметове на кметства и 162 кметове на общини. Избрани са и кметовете на 20 областни града, като най-много са избраните от партия "ГЕРБ" - 7. От БСП са избрани четирима, като в Перник партията участва в коалиция с партия "Български социалдемократи". Избраните независими кметове са шестима, а двама са избрани, издигнати от коалиции.

Изборите за общински съветници и за кметове на общини и кметства през 2011 г. са произведени на 23 и 30 октомври в 264 общини и за кметове на 2066 кметства. За участие в изборите са регистрирани 73 партии и 1 коалиция. Право на глас имат 6 514 917 души. Кандидатите за кметове на общини са 1927 души, а кандидатите за кметове на кметства са 7894 души. Кандидатите за общински съветници са 42 107 души, сред които има осем граждани на други страни от ЕС. Избирателната активност на първия тур е 48,53 процента. Най-много гласове на първия тур за кметове и общински съветници печели партия "ГЕРБ" с 37.9 процента, следвана от Българската социалистическа партия с 24 процента. На първи тур са избрани и кметовете на 9 областни града, като в четири от тях - София, Бургас, Габрово и Добрич печели партия "ГЕРБ", в Шумен - Българската социалистическа партия, Кърджали - ДПС, Кюстендил - местна коалиция "Кюстендил", Монтана - партия "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - Национален идеал за единство", Пазарджик - инициативен комитет. Вторият тур се произвежда в 173 общини, от които в 18 областни града и 831 села. При избирателна активност 47.8 процента на втория тур партия "ГЕРБ" печели изборите в 10 областни града - Благоевград, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, Смолян, Стара Загора и Ямбол. Българската социалистическа партия печели изборите за кмет във Ловеч, Сливен и Търговище, а в Перник и Видин печели в коалиция с други партии. Във Враца и Разград кметовете са издигнати от инициативни комитети и са избрани като незавими, а в Хасково - от местна коалиция "За Хасково".

През 2015 г. изборите за общински съветници и за кметове са произведени на 25 октомври и 1 ноември в 265 общини, като за първи път избори са произведени в община Сърница. Както и през 2007 г. и на тези избори, кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление - Варна и Пловдив, се избират пряко. Общият брой на кандидатите е 48 084. От тях кандидатите за общински съветници са 35 772, кандидатите за кметове на общини - 1600, кандидатите за кметове на кметства - 10 077, кандидатите за кметове на райони - 635. На първия тур на 25 октомври 2015 г. при избирателна активност 53.60 процента, са избрани кметовете на 132 общини, кметовете на 10 от 35-те района в София, Варна и Пловдив, и кметовете на 2223 от 3193 кметства. Избрани са кметовете и на 13 областни града. В 10 от тях печели партия "ГЕРБ". Това са София, Бургас, Варна, Стара Загора, Габрово, Благоевград, Русе, Смолян, Велико Търново, Ямбол. Реформаторският блок печели в Кюстендил и Монтана, Движението за права и свободи - в Кърджали. На втория тур на 1 ноември 2015 г. при избирателна активност 40.83 процента, са избрани кметовете на 133 общини, 970 кметства и 25 района. Избрани са и кметовете на 14 областни града, като партия "ГЕРБ" печели в 11 от тях - Ловеч, Видин, Враца, Перник, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Търговище, Хасково и Шумен. Реформаторският блок печели в Добрич и в Плевен в местна коалиция с ВМРО "Пленен може - Плевен побеждава". В Пазарджик кметът е издигнат от Инициативен комитет и избран като независим.