Омбудсманът Диана Ковачева внесе в парламента промени в Закона за пътищата и Закона за движение по пътищата, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник. Новите текстове предвиждат да се преустанови начисляването на такси и глоби за шофьори, които са допуснали грешка в изписването на регистрационния номер до три символа или са изпуснали символ при закупуването на електронна винетка.

В момента законът предвижда компенсаторни такси от 70 лева на ден или глоба от 300 лева, ако таксата не бъде заплатена.

Проблемът е, че шофьорите разбират съвсем случайно и често с голямо закъснение, че са им наложени многобройни компенсаторни такси от 70 лева. Така на практика те са санкционирани много пъти за грешка, допусната неволно при изписване на регистрационния номер на превозното средство, без дори да подозират, че са нарушители, мотивира се омбудсманът. Затова Ковачева предлага уведомяването за такива натрупани компенсаторни такси към АПИ да става в рамките на три работни дни.

Още през февруари месец тази година Диана Ковачева огласи случай, при който водач на автомобил за 3 месеца има регистрирани 50 нарушения и дължи 3500 лева. Но разбира за това случайно, по време на път от екип на тол управлението.

Липсата на изрично уведомяване за дължима компенсаторна такса смятам за недопустимо. То следва да е необходим елемент от процедурата, след като законодателят е предвидил санкция, плащането на която освобождава от административнонаказателна отговорност, коментира омбудсманът в мотивите към предложението.

Диана Ковачева прави и друго предложение, свързано с опростяването на процедурата, чрез която водачът може да поиска корекция на заявения първоначално регистрационен номер, ако има грешка в подадените данни. Тя подчертава, че една от най-честите грешки при покупка на винетка е изписване на буква О вместо цифра 0. Затова омбудсманът настоява за корекция и при неизписването на символ от регистрационния номер на автомобил, за каквито случаи е сезирана, което също е неволно действие.

Необходим е бърз и справедлив механизъм за възстановяване на недължимо платени суми за компенсаторни такси при корекция на сгрешени винетки. Предлагам кратък срок за това - до 5 работни дни, като възстановяване на сумите може да се извърши или по банкова сметка, посочена в заявлението за корекция от собственика/ползвателя на превозното средство, а ако не е посочена - на каса, пише омбудсманът.

Още през юни Диана Ковачева внесе подобно предложение в парламента, то бе гласувано в ресорната комисия, но не стигна до пленарна зала.

Пълнят текст на предложението на омбудсмана до Народното събрание може да видите тук.