Завишение с до 15% на такси и цени на услуги в Община Бургас приеха общинските съветници с 36 гласа "за", 11 "въздържали се" и 1 "против".

Общинският съвет прие докаладната, с която се повишават множество такси и цени на услуги, свързани с пазарите и тържищата, административните и строителните услуги, цените за ползването на плувните басейни, спортните съоръжения и залите на Морското казино, Флората и Летния театър, предаде Радио Бургас.

В мотивите, представени от общинска администрация, се посочва, че разходите за възнаграждения на персонал и за поддържане на материална база са се увеличили, посочва се и, че ръстът на инфлацията е с 13.2% само за периода от 1 януари до 30 октомври 2022 година. Като примери се посочват, че разходите, свързани със създадената организация по последваща кореспонденция с лицата, в полза на които са издадени разрешенията, контрол по администрирането на местните такси, вътрешно-служебен контрол - увеличението спрямо 2010 г. е 300%. Разходите за ремонт на тротоари, улични настилки и зелени площи - увеличение спрямо 2015г. 78% . Разходи за почистване - увеличение спрямо 2010г. с 52 %.

Увеличението не покрива изцяло увеличението в разходите, но при изготвяне на предложението е взет предвид социалния ефект и необходимостта от подпомагане на малкия бизнес в условията на икономическа криза, посочват от администацията.

Единственото изказване по темата бе на общинския съветник от БСП Христо Панайотов, който посочи, че докладната представя икономически анализ, но не и сравнителен за предходен период.